Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem

Project status

Completed

Project execution time

01.12.2020 to 31.12.2021

Projekta tips

LZP FLPP

Project number

2010/0214/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/054

Head of the Institute Department

Uģis Cābulis

Involved laboratories

Polymer laboratory

Call, activity

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts, Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas", Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”, Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība", Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Cooperation partners

Rīgas Tehniskā universitāte (http://www.rtu.lv/)

Project goal

Projekta vispārīgais mērķis – Tautsaimniecībai perspektīvu inovatīvu poliuretānu pārklājuma materiālu un tehnoloģiju izstrāde.

Projekta specifiskais mērķis – Izstrādāt poliolu sistēmas no atjaunojamām izejvielām uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu ieguvei ar augstākām ekspluatācijas īpašībām nekā zināmiem šīs klases materiāliem, izslēgt no poliolu sistēmām viegli gaistošus organiskus savienojumus.

Projekta ilgums - 01.11.2010. - 31.10.2013. (36 mēneši)

Projekta Interneta lapa - http://www.kki.lv/index.php?id=123

Kontaktpersona pēc projekta izildes beigāmUģis Cābulis