Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem

Project status

Pabeigts

Project execution time

01.11.2010 to 31.10.2013

Project type

ERAF-2.1.1.1.

Project number

2010/0214/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/054

Involved laboratories

Polymer laboratory

Call, activity

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts, Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas", Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”, Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība", Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Cooperation partners

Rīgas Tehniskā universitāte (http://www.rtu.lv/)

Project goal

Projekta vispārīgais mērķis – Tautsaimniecībai perspektīvu inovatīvu poliuretānu pārklājuma materiālu un tehnoloģiju izstrāde.

Projekta specifiskais mērķis – Izstrādāt poliolu sistēmas no atjaunojamām izejvielām uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu ieguvei ar augstākām ekspluatācijas īpašībām nekā zināmiem šīs klases materiāliem, izslēgt no poliolu sistēmām viegli gaistošus organiskus savienojumus.

Projekta ilgums - 01.11.2010. - 31.10.2013. (36 mēneši)

Projekta Interneta lapa - http://www.kki.lv/index.php?id=123

Kontaktpersona pēc projekta izildes beigāmUģis Cābulis