Archive

Augstāk redzemi vēsturiskie iepirkumi un konkursi.

Iepirkumu arhīvs

Notification Date Iepirkuma numurs Title Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Pēdējās izmaiņas Type of procedure Status
30. 08.2018 LV KĶI 2018/10-AK-ERAF Ekstrakcijas iecirkņa iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros 09.10.2018, Plkst. 11:00 29.01.2019 Atklāts konkurss Pārtraukts
20. 08.2018 LV KĶI 2018/9-AK Gāzu analizatora iegāde 14.09.2018, Plkst. 11:00 16.10.2018 Atklāts konkurss Pabeigts
16. 08.2018 LV KĶI 2018/8-AK-ERAF Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros (II. kārta) 25.09.2018, Plkst. 11:00 15.11.2018 Atklāts konkurss Pabeigts
01. 06.2018 LV KĶI 2018/7-AK-ERAF Ekstrakcijas iecirkņa iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros 17.07.2018, Plkst. 11:00 03.08.2018 Atklāts konkurss Pabeigts
17. 05.2018 LV KĶI 2018/6-AK-ERAF Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros 26.06.2018, Plkst. 11:00 08.08.2018 Atklāts konkurss Pabeigts
25. 04.2018 LV KĶI 2018/5-ERAF Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta intelektuālā īpašuma komercializācijas stratēģijas izstrāde projektam „Mikroorganismu augšanas kontrole ar mākslīgām inteliģentām sistēmām” 09.05.2018, Plkst. 11:00 28.05.2018 PIL 9. panta iepirkums Pabeigts
24. 04.2018 LV KĶI 2018/4 Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde 08.05.2018, Plkst. 11:00 23.05.2018 PIL 9. panta iepirkums Pabeigts
19. 03.2018 LV KĶI 2018/3-ERAF Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta intelektuālā īpašuma komercializācijas stratēģijas izstrāde 03.04.2018, Plkst. 11:00 16.05.2018 PIL 9. panta iepirkums Pabeigts
11. 01.2018 LV KĶI 2018/2-AK Hromatogrāfijas centra apkope, remonts un rezerves daļu un ekspluatācijas materiālu piegāde 06.02.2018, Plkst. 11:00 16.02.2018 Atklāts konkurss Pabeigts
05. 01.2018 LV KĶI 2018/1-AK-ERAF Reaģentu un materiālu iegāde ERAF projekta “Bērza saplākšņa īpašību uzlabošana, izmantojot impregnēšanu ar polimēru sveķu šķīdumiem” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/210, vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001 izpildei 30.01.2018, Plkst. 11:00 20.06.2018 Atklāts konkurss Pabeigts

Pages