Komercializācijas piedāvājums - Magnētisko maisītāju konstrukcija biotehnoloģiskiem pielietojumiem

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts piedāvā uzņēmējiem iegādāties institūtā radītu intelektuālā īpašuma objekta izmantošanas tiesības:

28.02.2022 - Oficiālais paziņojums: Latvijas Vēstnesis, 28.02.2022., Nr. 41, 2022/41.IZ5

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātnieki ir izstrādājuši zinātību par magnētisko maisītāju konstrukciju biotehnoloģiskiem pielietojumiem, un šobrīd piedāvā iegādāties šīs zinātības izmantošanas licenci.

Komercializēšanas objekts: zinātība "Magnētisko maisītāju konstrukcija biotehnoloģiskiem pielietojumiem".

Informācija interesentiem: Pieteikums izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un aizsargājot ar paroli un nosūtot uz e-pasta adresi: kki@kki.lv, e-pasta tematā norādot "Piedāvājums izsolei - zinātība par magnētisko maisītāju pielietojumiem".

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2022. gada 31. maijs plkst. 13.00 tiešsaistē platformā Google Meet.

Komercializēšanas objekta apraksts atrodams - skatīt zemāk šajā lapā ( 09.11.2021. informācija)

Jautājumus par sarunu procedūras norisi var sniegt LVKĶI direktors Uģis Cābulis (tālr. +371-67553063; e-pasts: kki@kki.lv). Atbildes uz specifiskiem jautājumiem var sniegt projekta vadītājs Juris Vanags (tālr. +371-29278987, e-pasts: juris_vanags@inbox.lv).

 

09.11.2021 - Oficiālais paziņojums: Latvijas Vēstnesis, 09.11.2021., Nr. 217, 2021/217.IZ1

Eiropas Reģionālās Attīstības fonda (ERAF) praktiskas ievirzes pētījuma projekta (SAM 1.1.1.1) ietvaros Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātnieki radījuši izgudrojumu, ko piedāvā uzņēmumiem izmantot savu produktu un pakalpojumu attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai.

Komercializēšanas objekts: Magnētisko maisītāju konstrukcija biotehnoloģiskiem pielietojumiem.

Objekts tapis realizējot Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/144 "Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem".

Izstrādāts: LVKĶI Bioinženierijas laboratorijā.

Ņemot vērā augstas sterilitātes prasības fermentācijas traukiem mūsdienās, tika radīta jauna veida, viegli mērogojama magnētiska piedziņa biotehnoloģiskiem, farmaceitiskiem un ķīmiskiem pielietojumiem, kuros ir nepieciešams nodrošināt augstu aseptiskuma pakāpi.

Izveidota magnētiskas piedziņas konstrukcija darbojas ar pastāvīgiem magnētiem (NdFeB), kas salīdzinot ar elektromagnētiskiem maisītājiem neprasa papildus enerģijas ievadīšanu sistēmā. Radīta konstrukcija spēj operēt griezes momentu diapazonā no 0.5 līdz 1296 N·m uz katrā magnētiska rotorā (mainoties tikai piedziņas mērogam), kas ir pietiekoši, lai nodrošinātu optimālus masas pārneses nosacījumus līdz pat 50 m3 darba tilpuma bioreaktoros. Turklāt, pateicoties piedziņas konstrukcijas īpatnībām, obligātas apkalpošanas laiks var sasniegt līdz pat 2 gadus, kas salīdzinot ar mehāniskas piedziņas maisītājiem, kurus izmanto farmaceitisko preparātu ražošanā, ir četrkāršais palielinājums.

Aktuālais komercializācijas objekts un ar to saistītais intelektuālais īpašums tiek pārdots licences līguma veidā.

Informācija interesentiem:

Interesents tiek aicināts piedalīties izsolē, izsakot savu piedāvājumu tehnoloģijas iegādei.
Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta cena būs visaugstākā.
Detalizēta informācija par izsoles objektu, izsoles kārtību un pieteikuma forma pieejama zemāk:

Izsoles nolikums

Pielikums. Nr. 1. Izsoles pieteikums
Pielikums. Nr. 2. Apliecinājuma forma
Pielikums. Nr. 3. Licences līguma projekts

Pieteikumu izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2022. gada 31. janvārim plkst. 11:00 un nosūtot uz e-pasta adresi koks@edi.lv, e-pasta tematā norādot “Piedāvājums izsolei - zinātība par magnētisko maisītāju pielietojumiem”.
Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2022. gada 31.janvāris plkst. 13:00 tiešsaistē platformā Google Meet.

Sarunu procedūra par izmantošanas tiesību piešķiršanu intelektuālā īpašuma objektiem Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā notiek, lai nodrošinātu sekmīgu projektu ietvaros radušo intelektuālo īpašumu komercializāciju, ko nosaka 03.01.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr. 14 (ar groz. līdz 20.01.2015).

Jautājumus par sarunu procedūras norisi var sniegt LVKĶI direktoram Uģim Cābulim (tālr. +371-67553063; e-pasts: koks@edi.lv). Atbildes uz specifiskiem jautājumiem var sniegt projekta vadītājs Juris Vanags (tālr. +371-29278987, e-pasts: juris_vanags@inbox.lv).