MSc Karīna Orlova

Izglītība

2015 - Profesionālais maģistra grāds finanšu vadībā ar kvalifikāciju “finanšu analītiķis”, Banku augstskola 2014 - Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadīšanā ar kvalifikāciju “uzņēmuma vadītājs”, Banku augstskola

Nozīmīgākie projekti

ERAF zinātnes infrastruktūras projekts “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” izstrāde un ieviešana, 2017-2022, Projekta vadītāja ERAF projekts “Ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģijas komercializācija”, 2018-2021, Projekta administratīvā vadītāja ERAF projekts “Autokatalītisku tallu eļļas taukskābju poliolu sintēzes tehnoloģijas komercializācija (ACTOPOL)”, 2020-2022, Projekta administratīvā vadītāja ERAF projekts “Rapšu eļļas un reciklēta polietilēntereftalāta poliolu sintēzes komercializācija (ROPET)”, 2020-2022, Projekta administratīvā vadītāja ERAF projekts “Lignocelulozes beramā siltumizolācijas materiāla iegūšanas tehnoloģijas komercializācija”, 2020-2022, Projekta administratīvā vadītāja ERAF projekts “Koksnes biorafinēšanas procesa inovatīva pilnveide veicot atlikumu konversiju nanoporainos oglekļa materiālos (BiReMa)”, 2021-2023, Projekta administratīvā vadītāja ERAF projekts “Augstas īpatnējās virsmas bērza tāss betulīna daļiņu iegūšanas, ražošanas un pielietojuma izpēte dispersās sistēmās”, 2021-2023, Projekta administratīvā vadītāja ERAF projekts  “Bērza miza kā vērtīga, atjaunojama izejviela bez-formaldehīda skaidu plātņu un suberīnskābju poliolu iegūšanai poliuretānu izstrādei” sadarbībā ar SIA Polylabs, 2021-2023, Projekta administratīvā vadītāja