Projekti

Projekti

Parādīt projektus, kuri satur ievadītos vārdus
Statuss Projekta tips Nosaukums Projekta vadītājskārtot pieaugošā secībā Noslēguma datums
Aktīvs LZP FLPP Poliuretāna putuplastu siltumizolācijas trūkumu novēršana, nosakot un mainot parametrus, kas ietekmē polimēru matricas gāzu caurlaidību (PURGE) Jānis Andersons 31 Dec 2022
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Jauna tehnoloģija kalcija karbonāta un bioūdeņraža ieguvei biomasas reakcijā ar sārmu Juris Zoldners 31 Dec 2013
Aktīvs ERAF-1.1.1.2. Bērza saplākšņa īpašību uzlabošana, izmantojot impregnēšanu ar polimēru sveķu šķīdumiem Juris Grīniņš 31 Dec 2020
Aktīvs ERAF-1.1.1.1. Jaunas pieejas izstrādāšana vienlaicīgai bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu bezatlikuma iegūšanai no vietējiem zemkopības pārpalikumiem Aleksandrs Rapoports 2 Mar 2020
Pabeigts ERAF-1.2.1.2. Mikroorganismu augšanas kontrole ar mākslīgām inteliģentām sistēmām Juris Vanags 31 Jūl 2018
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Augstvērtīgu produktu ieguves izpēte, izmantojot mikroaļģu kultivāciju laboratorijas un pilota mērogā fotobioreaktoros Juris Vanags 30 Apr 2015
Aktīvs ERAF-1.1.1.1. Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem Juris Vanags 31 Dec 2019
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Bioloģiski aktīvu vielu un polimērmateriālu izejvielu iegūšana no bērza mizu pārpalikumiem 10 Feb 2017
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes 1 Mar 2011
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem 1 Nov 2010
Aktīvs LVKĶI-Bioekonomika-2017 Atkrituma biomasas no koksnes pārstrādes notekūdeņiem kā izmantošanas potenciāls videi draudzīgo kompozītmateriālu radīšanai (AtkritBiomasKM) Sanita Vītoliņa 31 Dec 2017
Pabeigts ERAF-1.1.1.1. Koksne ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un impregnēšanas apstrādi Bruno Andersons 31 Jan 2020
Pabeigts ERAF-2.1.1.2. Dalība Apvārsnis 2020 projektos Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās kapacitātes un atpazīstamības sekmēšanai Bruno Andersons 30 Nov 2015
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Inovatīvi koksnes un tās pārstrādes materiāli ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām Bruno Andersons 1 Jan 2014
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Saplāksnis no termiski modificētiem finieriem ar uzlabotām ilgizturības īpašībām Bruno Andersons 31 Aug 2015
Pabeigts ESF-1.1.1.2. Jaunas zinātniskās grupas izveide adhezīva izstrādes pētījumiem Aleksandrs Arnautovs 31 Aug 2015
Pabeigts ERAF-1.1.1.1. Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli Uģis Cābulis 1 Jan 2020
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta (PET) pārslām un atjaunojamo izejvielu resursiem Uģis Cābulis 31 Aug 2015
Aktīvs ERAF-1.1.1.4. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide Uģis Cābulis 30 Jūn 2020
Pabeigts ERAF-2.1.1.3.3. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība Uģis Cābulis 31 Dec 2015
Aktīvs ERAF-1.1.1.5. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta kapacitātes stiprināšana dalībai starptautiskās sadarbības projektos Uģis Cābulis 31 Dec 2022
Aktīvs ERANET No atjaunojamām izejvielām iegūtas un nanokristālisko celulozi modificētas kriogēnās izolācijas izstrāde (Development of Biobased Cryogenic Insulation Modified with Nanocrystalline Cellulose) (Bio4Cryo) Uģis Cābulis 31 Aug 2021
Aktīvs ERAF-1.2.1.1. “Latvijas elektrisko un optisko iekārtu nozares kompetences centrs”, pētījums Nr. 2.8. “Kriogēnās izolācijas siltumvadītspējas testēšanas sistēma” Uģis Cābulis 31 Maijs 2021
Aktīvs LZP FLPP Koksnes pārstrādes blakusproduktu transformācija vērtīgos biopoliolos, izmantojot perspektīvus heterogēnas fāzes biokatalizatorus un raksturojot procesa kinētiku (FORinPOL) Uģis Cābulis 30 Nov 2020
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Nanostrukturētas aktīvās ogles superkondensatoru elektrodiem Aivars Žūriņš 1 Aug 2014
Aktīvs ERAF-1.1.1.1. Inovatīvas levoglikozenona ieguves tehnoloģijas no lignocelulozes izstrāde Aivars Žūriņš 13 Jūn 2017
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Inovatīva levoglikozāna ieguves tehnoloģijas pilnveidošana un blakusproduktu izmantošana Aivars Žūriņš 10 Feb 2017
Pabeigts LVKĶI-Bioekonomika-2017 Celulozes reģenerācija un modifikācija videi draudzīgu materiālu iegūšanai (RenModCell) Uldis Grīnfelds 31 Dec 2017
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Dabai draudzīga presētā papīra iepakojuma materiāla, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrāde ar piedevām no atjaunojamiem dabas resursiem Uldis Grīnfelds 31 Aug 2015
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Granulēto augu biomasas kurināmā kvalitātes paaugstināšana impregnējot tās virsmas slāni ar augstās enerģētiskās ietilpības šķidro energonesēju atkritumiem, iepriekš apstrādājot biomasu zemas intensitātes mikroviļņu laukā Gaļina Teliševa 31 Jūl 2015
Aktīvs ERAF-1.1.1.1. Inovatīvs zaļās ekstrakcijas process, izveidojot jaunu biorafinēšanas klāsteru, kas orientēts uz fitoķīmiskajām vielām un biomateriālu ražošanu no nepietiekami izmantotas koksnes biomasas Gaļina Teliševa 31 Maijs 2022
Aktīvs ERAF-1.1.1.2. Bērza tāss suberīnskābju izmantošanas iespēju izpēte saplākšņa ražošanā Aigars Pāže 31 Dec 2020
Aktīvs ERAF-1.1.1.2. Bezsaistvielu šķiedru plātņu no tvaika sprādzienā apstrādātiem kviešu salmiem un kaņepju spaļiem izpēte Ramūnas Tupčiauskas 31 Mar 2022
Aktīvs ERAF-1.1.1.2. Jaunas metodes izpēte nanocelulozes izdalīšanai no biomasas un tās atlikumiem Inese Filipova 30 Nov 2020
Pabeigts ERAF-1.1.1.1. Bērza mizas pārstrāde ekoloģiskos šķiedru biokompozītos un produktos ar augstu pievienoto vērtību Jānis Rižikovs 11 Dec 2019
Pabeigts ESF-1.1.1.2. Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību Jānis Rižikovs 31 Aug 2015
Aktīvs ERAF-1.2.1.2. Ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģijas komercializācija Jānis Rižikovs 30 Sep 2021
Aktīvs ERAF-1.1.1.2. Izmeklētas uz modeli bāzētas substrāta piebarošanas ātruma kontroles sistēmas ar prognozi izstrāde rekombinantu un ne-rekombinantu mikroorganismu fermentācijas procesu produktivitātes uzlabošanai Oskars Grīgs 30 Sep 2020
Aktīvs ERAF-1.1.1.1. Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti līmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai 31 Mar 2022
Aktīvs ERAF-4.2.1.2. Būvdarbu veikšana Dzērbenes ielā 27 un Dzērbenes ielā 27B, Rīgā, kadastra Nr.01001150310001, 01001150309011 3 Jūl 2020
Aktīvs LVKĶI-Bioekonomika-2017 Inovatīvi biomimētiski kompleksi uz lignīna/lignocelulozes un aminoskābju/proteīnu pamata „augsnes-augu” sistēmas produktivitātes un ekoloģiskās stabilitātes paaugstināšanai 3 Feb 2017
Pabeigts Horizon 2020 Kombinētā ultraskaņas un enzimatiskā lignocelulozes izejvielu apstrāde biotehnoloģijai, kas balstās uz cukuru izmantošanu (US4GREENCHEM) 30 Jūn 2019
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Ar dabīgiem materiāliem pildītu cieto poliizocianurāta bioputuplastu izstrāde 31 Dec 2013
Pabeigts Horizon 2020 Eiropas Cirkulārās Mežu Bioekonomikas Pētnieciskā Infrastruktūra (ERIFORE) 31 Jan 2018
Pabeigts ESF-1.1.1.2. The role of genetic factors in the development of adapting capable and high quality wood forest stands 30 Nov 2012
Pabeigts ERAF-2.1.1.3.1. Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība 10 Feb 2017
Aktīvs ERAF-1.1.1.1. Crypthecodinium cohnii un Zymomonas mobilis sintrofija omega 3 taukskābju ražošanai no biodegvielas un cukura rūpniecības blakusproduktiem 31 Mar 2022
Aktīvs Horizon 2020 Inovatīvs un pieejams pakalpojums kultūras artefaktu preventīvam saglabāšanas monitoringam artefaktu eksponēšanas, pārvietošanas un transportēšanas laikā (CollectionCare) 28 Feb 2022
Aktīvs LZP FLPP Koksni imitējošie biokompozīti (WOODMIMIC) 31 Aug 2021