Ģenētisko faktoru nozīme adaptētie

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.12.2009 līdz 30.11.2012

Projekta tips

ESF-1.1.1.2.

Projekta numurs

2009/0200/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/146

Iesaistītās laboratorijas

Celulozes laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Eiropas Sociālā fonda projekts, programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība", prioritāte 1.1. "Augstākā izglītība un zinātne", pasākums 1.1.1. "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība", aktivitāte 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei".

Sadarbības partneri

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (LV KĶI) kā sadarbības partneris piedalās ESF aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projektā „Ģenētisko faktoru nozīme adaptēties spējīgu un pēc koksnes īpašībām kvalitatīvu mežaudžu izveidē”, kuru kopš 2009. gada 1. decembra īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”” (http://www.silava.lv/).

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir apvienot kompetenci mežzinātnes, ķīmijas inženierzinātnes un bioloģija nozarēs, kā arī iesniedzējinstitūcijā - LVMI „Silava” un partnerinstitūcijā - LV KĶI, piesaistot jaunos speciālistus un ārzemju ekspertus, lai kompleksi novērtētu ģenētisko faktoru ietekmes potenciālu priedes, egles un hibrīdās apses adaptācijas spēju paaugstināšanā un koksnes īpašību uzlabošanā. LV KĶI ir iesaistīts projekta 2. aktivitātes „Koksnes īpašību ģenētiskā determinācija” izpildē, kuras laikā tiks analizētas ātraudzīgu priežu, egļu un hibrīdo apšu ķīmiskās un fizikālās īpašības, papīrmasas iznākums, bioloģiskā izturība utt.

Projekta izpildē kopumā iesaistīti 18 atbilstoši pilna darba laika ekvivalentam strādājoši zinātniskie darbinieki un tā norise plānota līdz 2012. gada novembrim LVMI „Silava”, LV KĶI un eksperimentos visā Latvijā.  

Lasīt vairāk: http://www.silava.lv/23/section.aspx/View/100