Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.11.2010 līdz 31.10.2013

Projekta tips

ERAF-2.1.1.1.

Projekta numurs

2010/0214/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/054

Iesaistītās laboratorijas

Polimēru laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts, Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas", Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”, Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība", Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Sadarbības partneri

Rīgas Tehniskā universitāte (http://www.rtu.lv/)

Projekta mērķis

Projekta vispārīgais mērķis – Tautsaimniecībai perspektīvu inovatīvu poliuretānu pārklājuma materiālu un tehnoloģiju izstrāde.

Projekta specifiskais mērķis – Izstrādāt poliolu sistēmas no atjaunojamām izejvielām uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu ieguvei ar augstākām ekspluatācijas īpašībām nekā zināmiem šīs klases materiāliem, izslēgt no poliolu sistēmām viegli gaistošus organiskus savienojumus.

Projekta ilgums - 01.11.2010. - 31.10.2013. (36 mēneši)

Projekta Interneta lapa - http://www.kki.lv/index.php?id=123

Kontaktpersona pēc projekta izildes beigāmUģis Cābulis