Eiropas Cirkulārās Mežu Bioekonomikas Pētnieciskā Infrastruktūra (ERIFORE)

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.01.2016 līdz 31.01.2018

Projekta tips

Horizon 2020

Projekta numurs

H2020-654371

Institūta sadaļas vadītājs

Jānis Grāvītis

Iesaistītās laboratorijas

Biorafinēšanas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Call for proposal: H2020-INFRADEV-1-2014-1 ; Funded under: H2020-EU.1.4.1.1. - Developing new world-class research infrastructures ; Topic: INFRADEV-1-2014 - Design studies ; Funding scheme: CSA - Coordination and support action

Sadarbības partneri

Koordinātors: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Finland

Partneri:

 • AALTO-KORKEAKOULUSAATIO, Finland
 • FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., Germany
 • RISE PROCESSUM AB, Sweden
 • KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN, Sweden
 • STIFTELSEN SINTEF, Norway
 • INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA (FORETCELLULOSE BOIS-CONSTRUCTION AMEUBLEMENT), France
 • INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, France
 • FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Spain
 • KOMPETENZZENTRUM HOLZ GMBH, Austria
 • LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS, Latvija
 • INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI, Romania
 • BIO BASE EUROPE PILOT PLANT VZW, Belgium

 

Projekta mērķis

ir veicināt Cirkulārās mežu bioekonomikas attīstību sekojošos virzienos:

 1. Eiropas Pētnieciskās Infrastruktūras koordinēšana, pārveidošana un atjaunināšana pilna pieejamās mežu biomasas potenciāla realizēšanai.
 2. Jauna, augstāka līmeņa sadarbības izveidošana starp galvenajiem Pētniecības un Tehnoloģiju Attīstības (PTA) centriem.
 3. Globāli konkurētspējīgas Eiropas Pētnieciskās infrastruktūras radīšana.

Projekta galvenās darbības:

 1. Uzlabot informētību, izmantošanu un brīvu piekļuvi starp pētniecības iestādēm un lielākajiem Eiropas PTA pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas cirkulārās mežu biorafinēšanas sektorā.
 2. Sagatavot sadarbības pasākumu konceptuālo projektu un plānu starp galvenajiem Eiropas PTD pakalpojumu sniedzējiem šajā jomā.
 3. Izveidot ieinteresēto personu analīzi par infrastruktūras tīkla attīstības vajadzībām Eiropas līmenī.
 4. Atjaunināt bioekonomikas kompetenču bāzi, izveidojot kontaktu starp izglītības un apmācības iestādēm. Realizēšanas plāns ir izveides stadijā.

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši (izpildes laiks: no 2016.01.01. līdz 2018.01.31.).

Kopējās izmaksas: EUR 2 630 950, no tām ES ieguldījums EUR 2 628 700. Finansējuma apjoms LVKĶI: 230 000 EUR.

Partnera projekta īstenošanas vieta – Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI), Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (koks@edi.lv).

Projekta Interneta lapa portālā CORDIS: https://cordis.europa.eu/project/rcn/200673_en.html

Projekta Interneta portāls: http://erifore.eu/, rezultāti, publikācijas un prezentācijas: http://erifore.eu/publications-and-reports/reports/, kontaktinformācija: http://erifore.eu/contact-information/.

Projekta īstenošanas gaita:

01.01.2016. – Uzsākta projekta īstenošana LVKĶI.

28.02.2017. - Anotācija par veiktajām darbībām 1. pārskata periodā 01.01.2016. – 31.12.2016. [ENG]