Projekti

Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās

Parādīt projektus, kuri satur ievadītos vārdus
Statusskārtot dilstošā secībā Projekta tips Nosaukums Projekta vadītājs Noslēguma datums
Aktīvs ERAF-1.1.1.2. Biorafinēšanas pieeja lignocelulozes pirolīzes produktu izdalīšanai un pielietojumam Kristīne Meile 30 Apr 2023
Aktīvs ERAF-1.1.1.2. Izmeklētas uz modeli bāzētas substrāta piebarošanas ātruma kontroles sistēmas ar prognozi izstrāde rekombinantu un ne-rekombinantu mikroorganismu fermentācijas procesu produktivitātes uzlabošanai Oskars Grīgs 30 Sep 2020
Aktīvs ERAF-1.2.1.2. Lignocelulozes beramā siltumizolācijas materiāla iegūšanas tehnoloģijas komercializācija Ramūnas Tupčiauskas 30 Sep 2020
Aktīvs ERAF-1.1.1.2. Jaunas metodes izpēte nanocelulozes izdalīšanai no biomasas un tās atlikumiem Inese Filipova 30 Nov 2020
Aktīvs ERAF-1.2.1.2. Rapšu eļļas un reciklēta polietilēntereftalāta poliolu sintēzes komercializācija (ROPET) Uģis Cābulis 30 Sep 2020
Aktīvs ERAF-1.1.1.4. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide Uģis Cābulis 31 Dec 2021
Aktīvs ERAF-1.2.1.2. Autokatalītisku tallu eļļas taukskābju poliolu sintēzes tehnoloģijas komercializācija (ACTOPOL) Miķelis Kirpļuks 30 Sep 2020
Aktīvs ERAF-1.1.1.2. Bērza tāss suberīnskābju izmantošanas iespēju izpēte saplākšņa ražošanā Aigars Pāže 31 Dec 2020
Aktīvs ERAF-1.1.1.1. Mērogošanas pētījums mikrobioloģisko mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu ieguvei dziļuma un virsmas kultivācijas procesos 30 Apr 2023
Aktīvs ERAF-1.1.1.2. Bērza saplākšņa īpašību uzlabošana, izmantojot impregnēšanu ar polimēru sveķu šķīdumiem Juris Grīniņš 31 Dec 2020
Aktīvs ERAF-1.2.1.2. Termiski modificēta saplākšņa iegūšanas tehnoloģijas komercializācija Juris Grīniņš 30 Sep 2020
Aktīvs ERAF-1.2.1.2. Efektīvas un ekoloģiskas glikozes šķīduma iegūšanas tehnoloģijas komercializācija Prans Brazdausks 30 Sep 2020
Aktīvs ERAF-1.1.1.2. Inovatīva biorafinēšanas koncepcijas izpēte 2-furaldehīda, etiķskābes un celulozes šķiedru ražošanai no bērza koksnes Māris Puķe 12 Jan 2023
Aktīvs ERAF-1.2.1.2. Biokurināmā ar uzlabotām īpašībām patērētājiem ražošanas tehnoloģija, balstīta uz lignocelulozes biomasas mikroviļņu apstrādi Gaļina Teliševa 30 Sep 2020
Aktīvs ERAF-1.2.1.2. Ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģijas komercializācija Jānis Rižikovs 30 Sep 2021
Aktīvs VPP Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās 31 Dec 2020
Aktīvs ERAF-1.1.1.5. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta kapacitātes stiprināšana dalībai starptautiskās sadarbības projektos Uģis Cābulis 31 Dec 2022
Aktīvs ERANET No atjaunojamām izejvielām iegūtas un nanokristālisko celulozi modificētas kriogēnās izolācijas izstrāde (Development of Biobased Cryogenic Insulation Modified with Nanocrystalline Cellulose) (Bio4Cryo) Uģis Cābulis 31 Aug 2021
Aktīvs LZP FLPP Koksnes pārstrādes blakusproduktu transformācija vērtīgos biopoliolos, izmantojot perspektīvus heterogēnas fāzes biokatalizatorus un raksturojot procesa kinētiku (FORinPOL) Uģis Cābulis 30 Nov 2020
Aktīvs LZP FLPP Koksni imitējošie biokompozīti (WOODMIMIC) 31 Aug 2021
Aktīvs ERAF-1.1.1.2. Bezsaistvielu šķiedru plātņu no tvaika sprādzienā apstrādātiem kviešu salmiem un kaņepju spaļiem izpēte Ramūnas Tupčiauskas 31 Mar 2022
Aktīvs ERAF-1.1.1.1. Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti līmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai 31 Mar 2022
Aktīvs ERAF-4.2.1.2. Būvdarbu veikšana Dzērbenes ielā 27 un Dzērbenes ielā 27B, Rīgā, kadastra Nr.01001150310001, 01001150309011 3 Jūl 2020
Aktīvs ERAF-1.1.1.1. Crypthecodinium cohnii un Zymomonas mobilis sintrofija omega 3 taukskābju ražošanai no biodegvielas un cukura rūpniecības blakusproduktiem 31 Mar 2022
Aktīvs Horizon 2020 Inovatīvs un pieejams pakalpojums kultūras artefaktu preventīvam saglabāšanas monitoringam artefaktu eksponēšanas, pārvietošanas un transportēšanas laikā (CollectionCare) 28 Feb 2022
Aktīvs ERAF-1.2.1.1. “Latvijas elektrisko un optisko iekārtu nozares kompetences centrs”, pētījums Nr. 2.8. “Kriogēnās izolācijas siltumvadītspējas testēšanas sistēma” Uģis Cābulis 31 Maijs 2021
Aktīvs ERAF-1.1.1.1. Inovatīvs zaļās ekstrakcijas process, izveidojot jaunu biorafinēšanas klāsteru, kas orientēts uz fitoķīmiskajām vielām un biomateriālu ražošanu no nepietiekami izmantotas koksnes biomasas Gaļina Teliševa 31 Maijs 2022
Aktīvs LZP FLPP Poliuretāna putuplastu siltumizolācijas trūkumu novēršana, nosakot un mainot parametrus, kas ietekmē polimēru matricas gāzu caurlaidību (PURGE) Jānis Andersons 31 Dec 2022
Aktīvs ERAF-1.1.1.2. Fosforu saturošu katalizatoru klātbūtnes ietekmes izpēte uz koksnes C-5 un C-6 polisaharīdu konversiju produktos ar augstu potenciālu biorafinērijā Prans Brazdausks 31 Mar 2023
Pabeigts ERAF-1.1.1.1. Inovatīvas levoglikozenona ieguves tehnoloģijas no lignocelulozes izstrāde Aivars Žūriņš 31 Jan 2020
Pabeigts Horizon 2020 Kombinētā ultraskaņas un enzimatiskā lignocelulozes izejvielu apstrāde biotehnoloģijai, kas balstās uz cukuru izmantošanu (US4GREENCHEM) 30 Jūn 2019
Pabeigts Horizon 2020 Research Infrastructure for Circular Forest Bioeconomy (ERIFORE) 31 Jan 2018
Pabeigts ERAF-1.2.1.2. Mikroorganismu augšanas kontrole ar mākslīgām inteliģentām sistēmām Juris Vanags 31 Jūl 2018
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Dabai draudzīga presētā papīra iepakojuma materiāla, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrāde ar piedevām no atjaunojamiem dabas resursiem Uldis Grīnfelds 31 Aug 2015
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Nanostrukturētas aktīvās ogles superkondensatoru elektrodiem Aivars Žūriņš 31 Aug 2015
Pabeigts ESF-1.1.1.2. Jaunas zinātniskās grupas izveide adhezīva izstrādes pētījumiem Aleksandrs Arnautovs 31 Aug 2015
Pabeigts ERAF-1.1.1.1. Bērza mizas pārstrāde ekoloģiskos šķiedru biokompozītos un produktos ar augstu pievienoto vērtību Jānis Rižikovs 11 Dec 2019
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta (PET) pārslām un atjaunojamo izejvielu resursiem Uģis Cābulis 31 Aug 2015
Pabeigts LVKĶI-Bioekonomika Celulozes reģenerācija un modifikācija videi draudzīgu materiālu iegūšanai (RenModCell) Uldis Grīnfelds 31 Dec 2017
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Granulēto augu biomasas kurināmā kvalitātes paaugstināšana impregnējot tās virsmas slāni ar augstās enerģētiskās ietilpības šķidro energonesēju atkritumiem, iepriekš apstrādājot biomasu zemas intensitātes mikroviļņu laukā Gaļina Teliševa 31 Jūl 2015
Pabeigts LVKĶI-Bioekonomika Atkrituma biomasas no koksnes pārstrādes notekūdeņiem kā izmantošanas potenciāls videi draudzīgo kompozītmateriālu radīšanai (AtkritBiomasKM) Sanita Vītoliņa 31 Dec 2017
Pabeigts ERAF-2.1.1.2. Dalība Apvārsnis 2020 projektos Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās kapacitātes un atpazīstamības sekmēšanai Bruno Andersons 30 Nov 2015
Pabeigts LVKĶI-Bioekonomika Metodiskas pieejas izstrāde inovatīvo biomimētisko kompleksu iegūšanai uz lignocelulozes un aminoskābju/proteīnu pamata un to ietekmes uz sistēmas „augs-augsne” produktivitāti un ekoloģisko stabilitāti provizorisks izvērtējums (LigProBK) 31 Dec 2017
Pabeigts ERAF-2.1.1.3.3. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība Uģis Cābulis 31 Dec 2015
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem 31 Okt 2013
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes 31 Dec 2013
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Jauna tehnoloģija kalcija karbonāta un bioūdeņraža ieguvei biomasas reakcijā ar sārmu Juris Zoldners 31 Dec 2013
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Inovatīvi koksnes un tās pārstrādes materiāli ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām Bruno Andersons 1 Jan 2014
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Ar dabīgiem materiāliem pildītu cieto poliizocianurāta bioputuplastu izstrāde 31 Dec 2013
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Inovatīva levoglikozāna ieguves tehnoloģijas pilnveidošana un blakusproduktu izmantošana Aivars Žūriņš 31 Dec 2013
Pabeigts ESF-1.1.1.2. Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību Jānis Rižikovs 31 Aug 2015
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Bioloģiski aktīvu vielu un polimērmateriālu izejvielu iegūšana no bērza mizu pārpalikumiem 31 Dec 2013
Pabeigts ESF-1.1.1.2. The role of genetic factors in the development of adapting capable and high quality wood forest stands 30 Nov 2012
Pabeigts ERAF-2.1.1.3.1. Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība 31 Mar 2015
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Augstvērtīgu produktu ieguves izpēte, izmantojot mikroaļģu kultivāciju laboratorijas un pilota mērogā fotobioreaktoros Juris Vanags 30 Apr 2015
Pabeigts ERAF-2.1.1.1. Saplāksnis no termiski modificētiem finieriem ar uzlabotām ilgizturības īpašībām Bruno Andersons 31 Aug 2015
Pabeigts ERAF-1.1.1.1. Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem Juris Vanags 31 Dec 2019
Pabeigts ERAF-1.1.1.1. Jaunas pieejas izstrādāšana vienlaicīgai bioetanola, furfurola un citu vērtīgu produktu bezatlikuma iegūšanai no vietējiem zemkopības pārpalikumiem Aleksandrs Rapoports 2 Mar 2020
Pabeigts ERAF-1.1.1.1. Koksne ar uzlabotām kalpošanas īpašībām, kombinējot termiskās modifikācijas un impregnēšanas apstrādi Bruno Andersons 31 Jan 2020
Pabeigts ERA-NET Wood-based Carbon Catalysts for Low-temperature Fuel Cells (WoBaCat) 31 Dec 2018
Aktīvs ERAF-1.1.1.1. Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli Uģis Cābulis 30 Jūn 2020