LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Izbraukuma sesija 2008.10.17

 

2008. gada 17.oktobrī

Valsts pētījumu programmas "Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas"

 ietvaros tika rīkota

izbraukuma sesija "Hibrīdalkšņu audzēšanas perspektīvas"

Mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar hibrīdalkšņu audzēšanas un izmantošanas iespējām Latvijā. Diskusijas.

Apskates objekti: hibrīdalkšņu audžu parauglaukumi (Kalsnavas mežu pētīšanas stacijā);

 

Darba kārtībā:

1. Iepazīšanās ar parauglaukumiem 32-gadīgos hibrīdalkšņu stādījumos
2. Ziņojumi:
        Hibrīdalkšņu augšanas gaita (Dr.sc.ing. M. Daugavietis, LVMZI „Silava”)
        Hibrīdalkšņu identifikācija ar ģenētiskiem marķieriem
             (Dr.biol. D.Runģis,    LVMZI „Silava”)
        Hibrīdalkšņu pavairošanas iespējas in vitro (pētn. D.Auzenbaha, LVMI Silava)
        Hibrīdalkšņu koksnes īpašības (Dr.sc.ing. J.Dolacis, LVKĶI)
        Alkšņu koksnes trupes sēnes, to bojājumu izplatība 
             (doktorante N.Arhipova, pētn. J.Donis, LVMI Silava)

3. Diskusijas par turpmākiem pētījumiem VP programmas ietvaros.


Semināra norises vieta: MPS „Kalsnava” teritorija.

Brauciena maršruts: Rīga - Kalsnava - Rīga.

 

Pasākuma rīcības komiteja:
Programmas vadītājs:  Dr. Bruno Andersons
Projekta vadītājs:         Dr. Māris Daugavietis


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 01.12.2009.