LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde

    VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMAS 
 

Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas
5.etapa (01.01.2008.- 31.12.2008.)
rezultātu publiska apspriešana

2008. gada 22. decembrī, plkst. 9.00LV koksnes ķīmijas institūtā, Rīgā, Dzērbenes ielā 27. 
   
 

   9.00    B. Andersons. Programma un tās izpildes gaita 
http://www.kki.lv/dokumenti/20081222_I_Andersons_B.pdf  
     
   9.15
 
M.Daugavietis. 1.projekts. Izstrādāt perspektīvas lapu koku audzēšanas tehnoloģijas meža un nemeža zemēs patērētāju nodrošināšanai ar meža izejvielām (LVMZI “Silava”) 
http://www.kki.lv/dokumenti/20081222_1_Daugavietis_M.pdf 
 
   9.30
 
J.Bisenieks. Izstrādāt augšanas gaitas modeļus pēc baltalkšņa audžu taksācijas rādītājiem  
http://www.kki.lv/dokumenti/20081222_1_1_Bisenieks_J.pdf 
 
   9.50
   
M.Daugaviete. Izstrādāt kritērijus un ieteikumus kvalitatīvu baltalkšņa audžu izveidei
http://www.kki.lv/dokumenti/20081222_1_2_Daugaviete_M.pdf 
   
  
  10.10
 
H.Tuherms. 2.projekts. Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei (LLU MF) 
http://www.kki.lv/dokumenti/20081222_2_Tuherm_H.pdf  
 
  10.25
 
L. Līpiņš, Z.Sarmulis. Apses un baltalkšņa stumbru kvalitātes vērtējums meža galvenajā cirtē Latvija 
http://www.kki.lv/dokumenti/20081222_2_1_Lipins_L.pdf 
 
  10.45
  
E. Bukšāns.  Apses un baltalkšņa kokmateriālu ugunsreakcija un termiskās modifikācijas ietekme uz koksnes degšanas procesu
  
  11.20
 
U.Viesturs. 3.projekts. Lapu koku izmantošana uzlabotu koksnes materiālu un jaunu produktu ieguvei (LV KĶI) 
http://www.kki.lv/dokumenti/20081222_3_Viesturs_U.pdf 

 
  11.35
 
J.Zandersons. Granulēti sīkporaini oglekļa sorbenti no mīksto lapu koku koksnes un to apstrādes pārpalikumiem 
http://www.kki.lv/dokumenti/20081222_3_1_Zandersons_J.pdf 

 
  11.55
  
G.Dobele. Koksnes ātrās pirolīzes pamatprincipu izstrāde pirolītiskās eļļas ieguvei, tās izmantošanai par kurināmo un ķīmiskai pārstrādei 
http://www.kki.lv/dokumenti/20081222_3_2_Dobele_G.pdf 
  
  12.15
 
A.Grīnfelds. 4.projekts. Lapu koku produktu un tehnoloģiju ekonomiskais novērtējums  (LLU MF)
http://www.kki.lv/dokumenti/20081222_4_Grinfelds_A.pdf 

 
  12.30
 
Ā.Jansons. Mīksto lapu koku selekcijas darba ekonomiskās efektivitātes novērtēšana  
http://www.kki.lv/dokumenti/20081222_4_1_Jansons_A.pdf 

 
  12.50
  
D.Dubrovskis Koksnes un finansu plūsmas un uzskaites sistēmas izpēte 
http://www.kki.lv/dokumenti/20081222_4_2_Dubrovskis.pdf 
  
  13.10Diskusija un preses relīzes izveidošana
   

A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 01.12.2009.