LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2017/8-AK-ERAF

Paziņojuma datums: 22.06.2017
Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2017/8-AK-ERAF
Iepirkuma priekšmets: Par laboratorijas reaģentu un ķimikāliju iegādi ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/031 „Ar nano/mikro celulozi pildīti poliuretāna/poliizociānurāta siltumizolācijas materiāli” izpildei

Nolikums

Uzmanību, nolikuma 13.2., 13.3. un 13.4. punktā ir kļūdaini norādīta atsauce uz Publisko iepirkumu likuma 42. pantu. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 43. pantam.
Jautājumi un atbildes: -
Grozījumi nolikumā:-

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.07.2017, plkst. 11:00

Lēmuma pieņemšanas datums: 08.08.2017

Piegādātājs: SIA "Labochema Latvija"

Līguma summa: 15 000,00 EUR bez PVN

Ziņojums (08.08.2017)


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 09.08.2017.