LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2016/9

Informatīvs paziņojums par iepirkuma veikšanu
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
 
Paziņojuma datums: 29.11.2016
Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2016/9
Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas iekārtu iegāde
Nolikums: Nolikums, 4. un 5. pielikums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.12.2016, plkst. 11:00
Jautājumi un atbildes: -

 1. daļa Laboratorijas Svari
Lēmuma pieņemšanas datums: 21.12.2016

Iepirkums pārtraukts

2. daļa Vakuuma tvertne filtrēšanai (500 mm)

Lēmuma pieņemšanas datums: 21.12.2016

Piegādātājs: SIA "Imos"

Līguma summa:  550,00 EUR

Līgums

 3. daļa Vakuuma tvertne filtrēšanai (300 mm)
Lēmuma pieņemšanas datums:21.12.2016

Piegādātājs: SIA "Imos"

Līguma summa:  350,00 EUR

Līgums

Iepirkumu komisijas lēmums (21.12.2016)


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 27.12.2016.