LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2016/8

Informatīvs paziņojums par iepirkuma veikšanu
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
 
Paziņojuma datums: 22.11.2016
Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2016/8
Iepirkuma priekšmets: Par laboratorijās izmantojamo gāzu piegādi un gāzes balonu nomu
Nolikums: Nolikums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.12.2016, plkst. 11:00
Jautājumi un atbildes: -

Iepikumu komisijas lēmums par iepirkuma pārtraukšanu


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 08.12.2016.