LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2016/7-ERAF

Informatīvs paziņojums par iepirkuma veikšanu
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
 
Paziņojuma datums: 10.10.2016
Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2016/7-ERAF
Iepirkuma priekšmets: Tehniskās dokumentācijas izstrāde Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ēkas vienkāršotai atjaunošanai programmas Izaugsme un nodarbinātība 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" ietvaros
Nolikums: Nolikums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.10.2016, plkst. 11:00
Jautājumi un atbildes:

Ieinteresētā pretendenta jautājumi un iepirkumu komisijas sniegtās atbildes 13.10.2016

Ieinteresētā pretendenta jautājumi un iepirkumu komisijas sniegtās atbildes 19.10.2016

Ieinteresētā pretendenta jautājumi un iepirkumu komisijas sniegtās atbildes 20.10.2016

Paziņojums par plānoto līgumu

Lēmuma pieņemšanas datums: 08.12.2016

Izpildītājs: SIA "Grand Eko"

Līguma summa: EUR 14 000,00

Lēmums

Līgums


Informējam, ka atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks

Rīgā, Dzērbenes ielā 27, 226 kab. (ieeja caur 227. kab)

27.10.2016 plkst. 10:00A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 20.02.2017.