LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LVKĶI pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases rezultāti

 |logo_viaa_eraf.jpg 800x158px

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta (LVKĶI) pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases rezultāti:

 

07.11.2016. pēcdoktorantu pieteikumu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu:

  

Atbalstīt pēcdoktorantu pieteikumu un virzīt pieteikumu uz pētniecības pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtu sekojošu pretendentu pieteikumus:

 

  1. Oskars Bikovens,
  2. Aigars Pāže,
  3. Inese Šāble,
  4. Dace Cīrule,
  5. Oskars Grīgs,
  6. Ramunas Tupčiauskas,
  7. Juris Grīniņš.

 

===== 28.09.2016. izsludinātā priekšatlase ====== 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (LVKĶI) izsludina pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtas pētniecības pieteikumu iesniegšanai.

  

LVKĶI pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases mērķis  ir atlasīt pēcdoktorantus pieteikumu iesniegumu sagatavošanai un pētniecības pieteikuma īstenošanai, atbilstoši institūta pētniecības programmai.

  

LVKĶI veic koksnes un biomasas pētījumus, kuri ir multidiscipllināri un starpdisciplināri, un ir saistīti ar dažādām zinātnes nozarēm – koksnes zinātne, materiālzinātne, koksnes un polimēru ķīmija un tehnoloģija, mikoloģija, mikrobioloģija, biotehnoloģija, vides zinātne ... . Pētījumi ir organizēti vairākās laboratorijās, kuru pētījumi aptver sekojošas jomas: eko-efektīva biomasas konversija, celuloze, lignīna ķīmija, polisaharīdi, biotehnoloģija un bioinžinierija, bionoārdīšanās un aizsardzība no tās, biorafinēšana un tās tehnoloģiju pētījumi, polimēri un biokompozīti.

 

Projektu iesniegšanas termiņš: 29.09.2016. līdz 31.10.2016.


Pieteikumus var iesniegt:

klātienē – institūta sekretariātā Rīgā, Dzērbenes iela 27 no plkst. 10.00 līdz 17.00;
pa pastu – Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Dzērbenes iela 27, Rīga LV-1006, Latvija.


Pēcdoktorantu pētniecības pieteikuma priekšatlasē var pieteikties Latvijas vai ārvalstu jaunais zinātnieks, kurš doktora grādu ieguvis ne agrāk kā piecus gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa (Šo periodu var pagarināt līdz 2 gadiem, ja personai ir pamatots iemesls: bērna kopšanas atvaļinājums vai pārejoša darba nespēja).


Pieteikumu priekšatlases dokumenti: Priekšatlases nolikums, 1. pielikums, 2. pielikums, 3. pielikums, LVKĶI pētniecības programma (angliski).

 

Pēcdoktorantu  pieteikumu priekšatlases rezultātus paziņos LVKĶI mājaslapā un individuāli pēcdoktorantam tā iesniegumā norādītajā saziņas veidā.

Plašāka informācija un regulējošie dokumenti pieejami VIAA mājaslapā
http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/pecdoktorantura_apraksts/ 

Kontaktinformācija:
Arnis Kokorevičs, Dr.chem.
Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas institūts, zinātniskais sekretārs
Dzērbenes iela 27, Rīga LV1006, Latvija
Tel: +371-29473753; E-pasts: arniskk@edi.lv


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 08.03.2017.