LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Zinātnieku Nakts 2016

  

Mežs ir vide, kurā cilvēkiem vienmēr ir patīkami atrasties. Daudziem no mums augoša koka tuvums sniedz komfortu. No koksnes izgatavotas mēbeles un priekšmeti pārnes šo komforta sajūtu uz mūsu mājokļiem un darba vietām, palīdzot nodrošināt to, ko mēs uzskatām par dzīves kvalitāti. Koksne var būt izejviela ļoti plašam produktu klāstam. Lai iegūtu šos produktus, ir jāizstrādā attiecīgas tehnoloģijas. Tas arī ir koksnes zinātnes, kas aptver ķīmiju, fiziku, bioloģiju…, uzdevums.

  

2016. gada 30. septembrī no 18.00 līdz 23.00 tāpat kā iepriekšējos instiūts piedāvāja viesoties laboratorijās un tikties ar institūta zinātniekiem un tajā strādājošajiem studentiem. 124 apmeklētāji - gan skolēnu grupas, gan ģimenes ar bērniem, gan visdažādākā vecuma interesenti izmantoja iespēju iepazīties ar ķīmiķa darba vidi un ikdienu, izmantotajām iekārtām un metodēm, kā arī viņu izstrādātajiem materiāliem un produktiem, uzzināt kāds ir zinātnieku redzējums par koksnes izmantošanas iespējām šodien un nākotnē.

 

|-FullSizeRender01.jpg 3024x4032px

Dr. Dace Cīrule iepazīstina ar iespēju izmantot
skanējošo elektronu mikroskopu koksnes materiālu pētīšanā.

|FullSizeRender02.jpg 3024x4032px

Institūtā strādājošais students Edgars Kuka pie koksnes modifikācijas iekārtas gaidot apmeklētājus.

|FullSizeRender06.jpg 3024x4032px

Kā vienmēr, interesi izraisa iespēja no šķidruma iegūt cietu polimēru uzputojot.
Polimēru laboratorijas zinātniskais asistents Miķelis Ķirpļuks to demonstrē.

|FullSizeRender12.jpg 4032x3024px

Plašu interesi raisa iespēja pārvērst skaidas stingrā plāksnītē tikai tās sapresējot -
ar saviem pētījumiem iepazīstina pētnieks Mārtiņš Andžs.

    


 

30.septembrī kgadējais Zinātnieku nakts pasākums par tēmu „Tehnoloģijas un dzīves kvalitāte" vienlaikus notika ne tikai Rīgā bet arī Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, Valmierā, Salaspilī un Papē.

 

Zinātnieku nakts ir Eiropas Savienības un Eiropas Pētniecības telpas aktivitāte, kuru šogad Latvijā realizē Valsts Izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar citām Latvijas augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un muzejiem. Pasākums Latvijā noritēs jau vienpadsmito gadu pēc kārtas. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to daudzo Eiropas valstu - Eiropas Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuras septembra nogalē organizē dažādus pasākumus vairāk kā 300 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

     

Informācija par pasākuma "Zinātnieku Nakts 2016" norisi citās Latvijas pilsētās, augstskolās un institūtos
 http://www.viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/zinatnieku_nakts/2016_apraksts/

Eiropas valstīs un pilsētās: www.ec.europa.eu/researchersnight


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 08.03.2017.