LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2016/3

Informatīvs paziņojums par iepirkuma veikšanu
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
 
Paziņojuma datums: 14.04.2016
Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2016/3
Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas plītiņas ar magnētisko maisīšanu iegāde
Nolikums: Nolikums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.04.2016, plkst. 11:00

Jautājumu un atbildes: 21.04.2016 iepirkumu komisijas sniegtais skaidrojums

Lēmuma pieņemšanas datums: 24.05.2016

Piegādātājs: SIA "Doma"

Līguma summa:  409,20 EUR

Lēmums (24.05.2016)

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumuA A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 03.06.2016.