LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2016/2

Informatīvs paziņojums par iepirkuma veikšanu
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
 
Paziņojuma datums: 12.04.2016
Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2016/2
Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas iekārtu un hromatogrāfijas kolonnas iegāde
Nolikums: Nolikums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.04.2016, plkst. 11:00

Jautājumu un atbildes:-

1. daļa Semi-mikro analītiskie svari, kas aprīkoti ar svaru galdu
Lēmuma pieņemšanas datums: 15.06.2016

Piegādātājs: SIA "Labochema Latvija"

Līguma summa:  3485,00 EUR

Līgums

2. daļa Mufeļkrāsns

Lēmuma pieņemšanas datums: 15.06.2016

Piegādātājs: SIA "Derox"

Līguma summa:  2530,00 EUR

Līgums

 3. daļa Masspektrometra turbomolekulārā sūkņa piegāde un nomaiņa
Lēmuma pieņemšanas datums: 15.06.2016

Piegādātājs: SIA "Armgate"

Līguma summa:  3800,00 EUR

Līgums

4. daļa Hromatogrāfijas kolonna
Lēmuma pieņemšanas datums: 15.06.2016

Piegādātājs: SIA "Faneks"

Līguma summa:  1660,00 EUR

Līgums vēl nav noslēgts

Iepirkuma komisijas lēmums (15.06.2016)

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu daļām Nr. 1 un Nr. 2

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu daļai Nr. 3A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 03.08.2016.