LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde

Valsts pētījumu programmas
„Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas” (ResProd)
pirmā posma izpildes izvērtēšanas konference


Konferences norises vieta un laiks:    
Rīgā, Akadēmijas laukums 1, Latvijas Zinātņu Akadēmijas Senāta zāle, 2. stāva zāle
Piektdien, 2015.gada 27.novembrī, , pl. 10:00-12:00

Programma:

Reģistrācija: 9:30-10:00

 
Ziņojumi:10:00-12:00

 
1.    Programma ”Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas”, Dr.chem. B.Andersons, LVKĶI


Projekti:

 
1.    Vienvecuma egļu mežu audzēšanas potenciāls auglīgajās meža ekosistēmās, Dr. silv.J.Jansons, LVMI Silava.

 
2.    Pētījumi koksnes apstrādes, meža produktu loģistikas un plānošanas jomā, Dr. silv. D. Dubrovskis, LLU.

 
3.    Biomateriāli un bioprodukti no meža resursiem ar daudzpusīgu pielietojumu, Dr.inž. A.Žūriņš, LV KĶI.

 
4.    Zemes dzīļu resursu izpēte- jauni produkti un tehnoloģijas (Zeme), Dr. geol. V. Segliņš, LU.

 
Jautājumi un diskusijas

 
Aktuālā informācija no IZM un SuZA

 


CAPTCHA

A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 30.11.2015.