LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2015/19-ERAF

Informatīvs paziņojums par iepirkuma veikšanu
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
 
Paziņojuma datums: 01.07.2015
Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2015/19-ERAF
Iepirkuma priekšmets: Bīstamo atkritumu utilizācija ERAF projekta Nr. 2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010 “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība” ietvaros
Nolikums: Nolikums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.07.2015, plkst. 11:00
Jautājumi un atbildes:-

Lēmuma pieņemšanas datums: 17.08.2015

Piegādātājs: A/S "BAO"

Līguma summa:  10 000,00 EUR

Līgums

Līguma grozījumi (07.10.2015)

Iepirkumu komisijas lēmums (17.08.2015)

Paziņojums par noslēgto līgumu


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 07.10.2015.