LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2015/18-ERAF

Informatīvs paziņojums par iepirkuma veikšanu
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
 
Paziņojuma datums: 29.06.2015
Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2015/18-ERAF
Iepirkuma priekšmets: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta telpās ERAF projekta Nr. 2015/0021/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/010 “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta ekselences attīstība” ietvaros
Nolikums: Nolikums, 8. pielikums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.07.2015, plkst. 11:00
Jautājumi un atbildes: 06.07.2015 sniegtais skaidrojums

                              10.07.2015 sniegtais skaidrojums

Lēmuma pieņemšanas datums: 24.08.2015

Izpildītājs: SIA "Baltic Network Construction"

Līguma summa:  64 896,83 EUR

Līgums

Iepirkumu komisijas lēmums (24.08.2015)

Paziņojums par noslēgto līgumu


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 23.09.2015.