LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
... satrptautiskajās izstādēs ārvalstīs ...

 

|-2cl.jpg 800x293px    |-3cl.jpg 800x146px

 

2015. gada 12. janvārī noslēgts līgums starp

Latvijas Investīju an attīstības aģentūru (LIAA) un

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu (LVKĶI)

par iespēju sniegt atbalstu LVKĶI saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu "Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas".

 

Projekts tiek īstenots

2.Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas",
2.3. Prioritāte "Uzņēmējdarbības veicināšana",
2.3.1. Pasākums "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes",
2.3.1.1. Aktivitāte "Ārējo tirgu apgūšana",
2.3.1.1.2. Apakšaktivitāte "Ārējo tirgu apgūšana - nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"

ietvaros

 

Projekta īstenošanas gaita:

     

01.09.2015. - 3. etaps (2015.gada 2.oktobra līgums Nr.L-ĀTA-15-3291):

  

Dalība starptautiskā konferencē “Polyurethanes 2015 – Cooperation for Innovation”, kas norisināsies Polijā, Krakovā no 9.09.2015. līdz 11.09.2015. Konferencē paredzēts uzstāties ar diviem mutiskajiem ziņojumiem:

 • “Synthesis of polyols from recycled PET flakes and rapeseed oil for polyurethane foams”;
 • “Flammability of Rigid PU/PIR FoamIsulation Obtained from Cellulose Production By-product – Tall Oil”.

Konference Polyurethanes ir platforma, kur satiekas zinātnieki ar ražotājiem, Austrumeiropas mērogā (dalībnieki no industrijas puses parasti ir no Polijas, Čehijas, Lietuvas, Latvijas un Ungārijas; zinātnieki - vēl plašākā spektrā no ES valstīm). Polijā ir plaši attīstīta poliuretānu rūpniecība, šajā sfērā strādā daudz firmu, kuras arī piedalās konferencē. Tā ir iespēja prezentēt LV KĶI pētījumu rezultātus par poliuretāna putuplastiem no atjaunojamām izejvielām (rapšu eļļas) kombinējot to ar reciklējamām izejvielām (otrreizējiem PET produktiem), tādējādi iegūstot videi draudzīgu produktu ar augstu atjaunojamo/reciklējamo izejvielu saturu. Pētījums ir veikts pēdējā gada laikā un ir iegūti reāli produkti ar lielu komercializēšanas potenciālu. Kā arī PU/PIR putuplasti, kuru degamības samazināšanai izmantoti dabai draudzīgi antipirēni, kas ļauj samazināt putuplastu degamību. Parasti putuplasti degamības klasifikācijā ieņem zemāko E klasi, bet šie putuplasti sasniedz B klasi.

 
Dalība starptautiskajā konferencē “Northern European Network for Wood Science and Engineering 11th Annual meeting”, kas norisināsies Polijā, Poznaņā no 14.09.2015. līdz 15.09.2015. Konferencē paredzēts uzstāties ar 2 ziņojumiem:

 • “Novel linseed oil-akyled emulsion formulation for wood coatings”;
 • “Influence of hydrothemal treatment on physical and mechanical properties of birch veneer”.

Tiks prezentēta jauna inovatīva tehnoloģija hidrotermiski modificētas koksnes virsmas aizsardzībai, kā arī tehnoloģija bērza finiera ūdens noturības un bioizturības uzlabošanai. Šī tehnoloģija nodrošinātu dabiski neizturīgās lapu koksnes labāku aizsardzību pret ārējiem apstākļiem (UV starojumu, deformācijām, bioloģisko apaugumu), tā nodrošinot plašāku pielietojumu un racionālu izmantojumu.

 

Dalība starptautiskā konferencē “17th Congress of European Mycologists”, kas norisināsies Madeirā, Portugālē no 21.09.2015. līdz 25.09.2015. Konferencē piedalīsies ar stenda referātu:

 • “Boletus in wood constructions: diversity and biodegradation visualization”.

Konferencē tiks prezentēti pētījumi par Latvijas koka ēkās satopamajām trupes sēņu sugām, to izplatības vietām ēkās, kā arī laboratorijas metožu pielietošanas iespējām kultūrvēsturiskajos objektos. 

 

Dalība starptautiskā konferencē “3rd European Congress of Applied Biotechnology”, kas norisināsies Francijā, Nicā no 27.09.2015. līdz 1.10.2015. Konferencē piedalīsies ar stenda referātu:

 • “Model predictive control tool for desirable feeding profile evaluation and control in to microbial fed-batch processes”.

Konferencē tiks prezentēta jauna programma fermentācijas procesu kontrolei bioreaktoros, ar kuru iespējams bez specifiskām zināšanām modelēt un kontrolēt fermentācijas procesus. Izveidotā programma ir ieviesta un aprobēta komerciālā bioreaktoru sistēmā EDF-5.4_1 (A/S Biotehniskais centrs, www.bioreactors.net). Tā ir īpaša ar to, ka lietotājam tā ir viegli lietojama izvēloties un optimizējot piebarošanas profilu, kas ierasti ir komplicēta procedūra, jo prasa no inženiera zināšanas par procesa kinētiku, modelēšanas un programmēšanas iemaņas. Izstrādātā kontroles programma ir universāla, jo tajā ietvertie klasiskie bioreaktoru masas līdzsvara un šūnu kinētiskie modeļi, pielietojami dažādām mikroorganismu kultūrām. Izstrādātais rīks ir ērti lietojams bio-procesu izstrādes inženieriem, un analogi, vismaz no tirgū labi zināmām laboratorijas mēroga komerciālām iekārtām, pašreiz nav sastopami. 

 

Dalība starptautiskajā konferencē “14th International Conference on Global Research and Education – Inter-Academia 2015”, kas norisināsies Japānā, Hamamatsu no 28.09.2015. līdz 30.09.2015. Konferencē piedalīsies ar stenda referātu, kas tiks arī izklāstīts 5–10 minūšu mutiskajā prezentācijā: 

 • “Bio-based nanomaterials – versatile materials for industrial or biomedical applications”

Šī konference dod iespēju ar saviem pētījumiem iepazīstināt interesentus tirgū ne tikai Eiropā, bet arī Āzijā. Tiks prezentēti fundamentālie pētījumi daudzpusīgu materiālu izstrādē, pielietojot koksnes un bakteriālās celulozes nanodaļiņas. Celulozes nanodaļiņu iegūšanas metodes un to savstarpējais salīdzinājums bionoārdošu plēvju īpašību uzlabošanā. Izstrādātā nanodaļiņu iegūšanas metode, kas salīdzinot ar tradicionālo TEMPO katalizēto oksidēšanas metodi samazina par 80–90% enerģijas patēriņu malšanas procesā, nepieciešams mazāks ūdens patēriņš, izvēlētā inovatīvā oksidētāja izmaksas ir 50 reizes mazākas. Šo nanodaļiņu pielietojums bionoārdošu plēvju mehānisko un bioloģisko īpašību uzlabošanā paver jaunas iespējas gan ekomateriālu, gan biomateriālu pētniecībā.

 

Dalība starptautiskā konferencē “5th International Conference on Biobased and Biodegradable Polymers”, kas norisināsies Spānija, San Sebastian no 6.10.2015. līdz 9.10.2015. Konferencē piedalīsies ar 2 stenda referātiem:

 • “Comparison of Bacterial Cellulose-Chitosan Composite Films, Obtained by Various Methods”,
 • “Structure and thermal properties of polyurethane rigid foams prepared from rapeseed oil and recycled polyethylene terephthalate”.

International Conference on Biobased and Biodegradable Polymers konferences tiek rīkotas katru otro gadu un tā ir vieta, kur satiekas zinātnieki no visas pasaules (iepriekšējā notika Romā), un prezentē savus pētījumus, sekojot ES programmas H2020 uzstādījumiem. ŠĪs konferences arvien vairāk tiek orientētas uz praksi uz gala lietotājiem, kuri arī piedalās gan konferencē, gan paralēli notiekošajā izstādē. Tiks prezentētas bakteriālās celulozes-hitozāna plēves ar uzlabotām antibakteriālām un mehāniskajām īpašībām, kuras potenciāli var izmantot kā brūču pārsējmateriālu, kā arī poliuretāna putuplasti no atjaunojamām un reciklējamām izejvielām.

 

Dalība starptautiskā konferencē “8th European Conference on Wood Modification”, kas norsināsies Helsinkos, Somijā no 26.10.2015. līdz 27.10.2015. Konferencē piedalīsies ar stenda referātu:

 • “Birch plywood from thermo-hydro treated (THT) veneers: gluing and properties”

Konferencē tiks prezentēta jaunā tehnoloģija bērza finiera ūdens noturības un bioizturības uzlabošanai. Konferencē piedalās vadošie koksnes modifikācijas zinātnieki un industrijas pārstāvji, kas dod iespēju savstarpēji apmainīties ar zināšanām dažādos koksnes modifikācijas virzienos un veikt pārrunas par potenciālām sadarbības iespējām dažādu projektu ietvaros.

 

Dalība starptautiskā konferencē “24th International Baltic Conference in Cooperation with IFHTSE, Engineering Materials & Tribology”, kas norisināsies Igaunijā, Tallinā no 5.11.2015. līdz 6.11.2015. Konferencē piedalīsies ar 2 stenda referātiem:

 • “Wood-based biocomposites: mechanical processing, physical and biological properties”
 • “A new nanoparticle acquiring method and comparison with the existing”

Tiks prezentēta jauna nanodaļiņu iegūšanas metode un biopolimēru materiāli, kam pievienotas šīs nanodaļiņas.

     

26.05.2015 - 2. etaps (2015.gada 18.jūnija līgums Nr.L-ĀTA-15-2905 ):

  

Dalība straptautiskā konferencē  Biorefinery for Food & Fuels & Materials 2015 symposium”, kas norisināsies Monpeljē, Francijā no 15.06.2015. līdz 17.06.2015. Konferencē paredzēts uzstāties ar 2 ziņojumiem:

 • „The biorefinery based approach to the bark extraction processing”;
 • The effect of microwave treatment of plant biomass on its composition and structure”.

Prezentācijās piedāvās no mizas iegūtus bioloģiski aktīvus savienojumus, kurus tālāk iespējams izmantot kosmētikas, farmācijas un pārtikas industrijās, kā arī augu biomasas apstrādes ar mikroviļņiem metodi. Šī metode ir paredzēta augu biomasas, kuru tālāk izmantos tālākai biomasas komponentu izdalīšanai vai kurināmā granulu ražošanai no atlikuma, apstrādei. Šīm granulām būs uzlabota hidrofobitāte un labāka siltumatdeve. Šajā konferencē tiksies plašs biorafinēšanas speciālistu loks, kas darbojas dažādās rūpniecības nozarēs.

  

Dalība starptautiskajā konferencē „6th Workshop on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry”, kas norisināsies Portugālē, Bragancā no 15.07.2015. līdz 17.07.2015. Konferencē paredzēts uzstāties ar mutiskajām prezentācijām:

 • „oxypropylation of Grey Alder bark and its fractions to obtain polyols usable for production of rigid polyurethane foams”;
 • “Rigid polyurethane foams as thermal insulation material based on recycled PET and rapeseed oil”;
 • „Density influence on impact energy absorption material from recycle PET for automotive application”;
 • „Balance between renewable and recyclable feedstock for rigid polyurethane foams”.

Tiks prezentēti jauni cieto poliuretānu putuplastu izejmateriāli, kas iegūti no dažādiem atjaunojamiem un reciklējamiem resursiem, uz ko tiek likts galvenais uzsvars Eiropas poliuretānu zinātnē un industrijā. Mūsu darbos izmantotie atjaunojamie resursi ir baltalkšņa miza un tā pārstrādes atlikumi un rapšu eļļa; reciklējamie - otreizējā PET pārslas. Šajā konferencē paredzēts prezentēt rezultātus, kas iegūti dažādos LV KĶI realizētos projektos, materiāli ir iegūti laboratorijas un pusrūpnieciskā mērogā, tie ir testēti un perspektīvi komercializācijai, gan būvniecības, gan automobīļu industrijā. Konferencē piedalīsies plašs polimēru ķīmijas un tehnoloģijas speciālistu loks, kā arī pārstāvji no industrijas.

  

Dalība starptautiskajā konferencē „10th Baltic Conference on Food Science and Tehnolgy FoodBalt – 2015”, kas norisināsies Lietuvā, Kauņā no 21.05.2015. līdz 22.05.2015. ar stenda referātu

 • Evaluation of oxidative resistance of mayonnaise enriched with alder bark extract”.

Prezentācijā piedāvās no alkšņu mizas izdalītu bioloģiski aktīvu savienojumu oreganīnu. Šo savienojumu būs iespēja piedāvāt plašam pārtikas ražotāju lokam.

  

Dalība starptautiskajā konferrencē „9th World Congress on Polyphenols Applications: Malta Polyphenols”, kas norisināsies Maltā, Sv. Džuliana pilsētā no 3.06.2015. līdz 5.06.2015. ar stenda referātiem

 • Evaluation of lignin and low molecular phenylpropanoids as a green ingredient of cosmetic sunscreens”,
 • „Wood bark diarylheptanoids as functional ingredients for food and cosmetics”.

Prezentācijā piedāvās biololoģiski aktīvos savienojumus – lignīnu, fenilpropanoīdus un diarilheptanoīdus, kurus iespējams izmantot kā piedevas pārtikas un kosmētikas ražošanā. „Malta Polyphenols” ir konference, kurā satiekas ražotāji un speciālisti pārtikas, kosmētikas un veselības aprūpes nozarēs.

  

Dalība starptautiskajā konferencē „3rd International Symposium on Energy Challenges & Mechanics – towards a big picture”, kas norisināsies Lielbritānijā, Skotijā, Aberdīnā, no 07.07.2015. līdz 09.07.2015. Konferencē paredzēts uzstāties ar mutisku prezentāciju

 • Wood Pulping By-product as Raw Material for High Efficiency Heat Insulation”.

Prezentācijā tiks runāts par LV KĶI izstrādāto tehnoloģiju energo efektīvu materiālu izstrādašanā no cellulozes ražošanas blakusproduktiem. Aberdīnas konferences tradicionāli ir vieta, kur satiekas enerģētikas un energoefektivitātes eksperti no visas pasaules.

   

  

13.05.2015 - 1. etaps - Dalība izstādē „Hannover Messe 2015” un konferencēs “UTECH Europe’2015” un “ACS 249 National Meeting and Exposition”


Dalība Latvijas nacionālajā stendā tematiskajā sadaļā „Research & Development” („Zinātniskās izstrādnes un attīstība”), Halle 002, stenda Nr. C 57 izstādes „Hannover Messe 2015” ietvaros, kas notiks Hannoverē, Vācijā 2015. gada 13. – 17. aprīlī. Izstādē plānots piedalīties 5 dalībniekiem no LVKĶI, lai kvalitatīvi pārstāvētu un piedāvātu savus zinātniskos pakalpojumus un inovatīvos produktus iespējami visos institūta darbības virzienos. 
 
Dalība starptautiskā konferencē “UTECH Europe’2015” (Urethnes Technologies), kas norisināsies Māstrihtā, Nīderlandē, 2015.gada 14.-16.aprīlī. Konference UTECH notiek reizē ar plašu starptautisku poliuretāna ķīmijas un tehnologiju izstādi. Eiropā tā notiek katrus 3 gadus (citos gados tā notika Ziemeļamerikā un Āzijā). Izstādē piedalīsies 1 dalībnieks no LVKĶI - Uģis Cābulis, kurš ir uzaicināts piedalīties ar referātu „Lignin as Potential Raw Material for Rigid Polyurethane Foams” (konferences programma: http://www.utecheurope.eu/Content/Day-3-Programme). Prezentācijā piedāvās eksperimentālo izstrādi, kas radīta LV KĶI, sadarbojoties Lignīna ķīmijas un Polimēru laboratorijām. Tā kā konference notiek kopā ar izstādi, kur piedalās industrijas pārstāvji, ar rezultātiem tiks iepazīstināts visplašākais potenciālo gala lietotāju loks. Jātzīmē, ka LV KĶI ir ieguvis labu atpazīstamību poliuretānu kopienā, jo jau 4.reizi mēs tiekam uzaicināti ar mutisko referātu. 
 
Dalība starptautiskā Amerikāņu ķīmiķu biedrības ikgadējā konferencē „ACS 249 National Meeting and Exposition”, kas norisināsies ASV, Denverā, Kolorado štatā 22.03.2015.-26.03.2015. Konferencē paredzēts uzstāties ar mutisko prezentāciju „Properties of nanocellulose from wood pulp and bacterial cellulose obtained by different methods” konferences sekcijas „Functional Lignocellulosics and Nanotechnology” sadaļā „Division of Cellulose and Renewable Materials”. Prezentācijā piedāvās inovatīvu koksnes un bakteriālās celulozes nanodaļiņu iegūšanas metodi ar oksidēšanas priekšapstrādi.

  

Atskaite par dalību pasākumos


  LVKĶI pārstāvji institūta stendā izstādē „Hannover Messe 2015”

Jānis Rižikovs, Oskars Grīgs, Aiga Pabērza, Aleksands Aršaņica, Juris Grīniņš

 

|DSC09431c.JPG 560x372px

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.04.2016.