LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2015/11-AK-ERAF

Atklāts konkurss

Paziņojuma datums: 12.03.2015

Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2015/11-AK-ERAF
Iepirkuma priekšmets: Ramana spektru uzņemšana ERAF projekta Nr. 2014/0045/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/050 „Nanostrukturētas aktīvās ogles superkondensatoru elektrodiem” ietvaros

Nolikums
Jautājumi un atbildes: -
Grozījumi nolikumā: -

Lēmuma pieņemšanas datums: 21.04.2015

Izpildītājs: Latvijas Univeristātes Cietvielu fizikas institūts

Līguma summa: 1050,00 EUR bez PVNA A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 21.04.2015.