LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2015/7

Atklāts konkurss

Paziņojuma datums: 19.02.2015

Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2015/7-AK

Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par laboratorijas reaģentu, materiālu un inventāra iegādi

Nolikums

turpmāk NOLIKUMS DRAFT
Jautājumi un atbildes: Iepirkumu komisijas skaidrojums (23.02.2015)
Grozījumi nolikumā: -

Lēmuma pieņemšanas datums: 09.06.2015, 10.08.2015

Piegādātāji:

1) SIA "HPLC Solutions" - Pozīcijas Nr. 4, 5, 12, 25, 32, 71, 72.

2) SIA "Labochema Latvija" - Pozīcijas Nr.1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 19, 27, 28, 33, 34, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 53, 54, 58, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

3) SIA "Biotecha Latvia" - Pozīcijas Nr. 8, 9, 30, 39, 64.

4) SIA "Doma" - Pozīcijas Nr. 36, 37, 50, 55, 63.

5) SIA "Enola" - Pozīcijas Nr. 13, 15, 16, 18, 20, 26, 29, 31, 35, 40, 46, 48, 49, 52, 56, 57, 59, 60, 62.

Pozīcijās Nr. 21.Vakuumsūkņa Seco SV 1003D detaļa, 22.Vakuumsūkņa Seco SV 1005D detaļa, 23.Vakuumsūkņa filca blīve (felt pre-cut), 24.Vakuumsūkņa diafragma iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta, jo nav iesniegti piedāvājumi.

Līguma summa: 10 000,00 EUR bez PVN
A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 10.08.2015.