LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2015/2

Informatīvs paziņojums par plānoto līgumu
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
 
Paziņojuma datums: 16.01.2015
Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2015/2
Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas reaģentu, materiālu un inventāra iegāde VPP projekta izpildei
Nolikums: Nolikums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.01.2015, plkst. 11:00
Jautājumi un atbildes: -

 

1. daļa Laboratorijas reaģenti un materiāli
Lēmuma pieņemšanas datums: 09.02.2015

Piegādātājs: SIA "Labochema Latvija"

Līguma summa:  286,80 EUR

Līgums

2. daļa Laboratorijas inventārs

Lēmuma pieņemšanas datums: 09.02.2015

Piegādātājs: SIA "Saint-Tech"

Līguma summa:  1451,40 EUR

Līgums

Iepirkumu komisijas lēmums (09.02.2015)A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 20.02.2015.