LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2015/1-AK

Atklāts konkurss

Paziņojuma datums: 13.01.2015

Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2015/1-AK

Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par pētījumu veikšanai nepieciešamo reaģentu, inventāra, instrumentu un materiālu iegādi

Nolikums
Jautājumi un atbildes: Iepirkumu komisijas skaidrojums (14.01.2015)

                              Iepirkumu komisijas skaidrojums (15.01.2015)

                              Iepirkumu komisijas skaidrojums (29.01.2015)
Grozījumi nolikumā: -

Lēmuma pieņemšanas datums: 23.03.2015, 27.03.2015

Piegādātāji:

1) SIA "HPLC Solutions" - Pozīcijas Nr. 16, 206, 217.

2) SIA "Sarstedt" - Pozīcijas Nr. 30, 31, 32, 41, 42.

3) SIA "Doma" - Pozīcijas Nr. 117, 126, 127, 187, 189, 211-213.

4) SIA ""Saint-Tech" - Pozīcijas Nr. 15, 22, 34, 35, 43, 63-65, 70-72, 74, 118-120, 123-125, 136, 151, 154, 163, 165, 172.

5) SIA "Arbor Medical Korporācija" - Pozīcijas Nr. 152, 174.

6) SIA "Quantum Latvija" - Pozīcijas Nr. 80-93, 95-101, 179.

7) SIA "Mediq Latvija" - Pozīcijas Nr. 27, 36-37, 73, 116, 128, 159-161.

8) SIA "AV Baltic" - Pozīcijas Nr. 4, 9, 12-13, 24-25, 40, 44-48, 52, 55, 61, 67-68, 77-78, 103-104, 106-107, 112-114, 141-146, 191-194

9) SIA "Labochema Latvija" - Pozīcijas Nr. 3, 6-7, 11, 18-20, 23, 26, 33, 39, 50-51, 53-54, 57-58, 60, 75-76, 79, 94, 102, 105, 109, 115, 121-122, 129-130, 135, 139-140, 149, 162, 164, 170, 173, 175, 176, 182-185, 201-202, 204-205, 208, 214-216.

10) SIA "Biotecha Latvia" - Pozīcijas Nr. 1-2, 8, 17, 56, 133, 138, 148, 155, 157, 195-196, 198, 203

11) SIA "Omnilab Baltic" - Pozīcijas Nr. 10, 14, 29, 49, 59, 62, 66, 132, 134, 137, 147, 150, 156, 158, 177, 178, 186, 188, 190, 197, 199, 200, 207, 218, 219


Pozīcijās Nr. 5, 21, 28, 38, 69, 108, 110, 111, 131, 153, 166, 166.1., 166.2., 167, 168, 169, 171, 180, 181, 209, 210 iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta, jo nav iesniegti piedāvājumi vai arī iesniegtie piedāvājumi neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

Līguma summa: 50 000,00 EUR bez PVNA A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 30.03.2015.