LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Saplāksnis no termiski modificētiem finieriem ar uzlabotām ilgizturības īpašībām
 

 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr. 2014/0018/ 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/040)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" (trešā kārta)

 

Projekta vispārīgais mērķis: paplašināt koksnes materiālu (saplākšņa) izmantošanu būvniecībā un dzīves vidē, uzlabojot kalpošanas īpašības (paaugstinot bioizturību un izmēru stabilitāti, samazinot mitruma uzsūkšanu). 

 

Projekta specifiskais mērķis: saplākšņa pielietojuma paplašināšana, hidrotermiskās modifikācijas (HTM) ceļā uzlabojot kalpošanas (t.sk. bioizturības) īpašības.


Aktivitāte Nr.1: Pētniecība. Rūpnieciskais pētījums.

  • Finieru HTM pie izvēlētiem apstrādes parametriem; īpašību raksturošana; koksnes izmaiņu izpēte procesu izpratnei.

Rezultāts:

  • datu apkopojums par finieru īpašībām atkarībā no HTM parametriem;
  • publikācija par finiera koksnes HTM makro- un mikrolīmenī WoS datubāzēs iekļautos žurnālos ar CI ≥ 50% no nozares vidējā citēšanas indeksa.

Aktivitāte Nr.2: Pētniecība. Eksperimentālā izstrāde.

  • Dažāda dizaina saplākšņa salīmēšana no termiski modificētiem finieriem, izmantojot rūpnieciskus adhezīvus.
  • Iegūto saplākšņu kalpošanas īpašību raksturošana.

Rezultāts:

  • datu apkopojums par dažāda dizaina HTM saplākšņa funkcionālām īpašībām;
  • publikācija par saplāksni no modificētiem finieriem WoS datubāzēs iekļautos žurnālos ar CI ≥ 50% no nozares vidējā citēšanas indeksa;
  • sagatavota informācija licences objekta aprakstam.

Aktivitāte Nr.3: augšminētās publikācijas; projekta rezultātu publiskošana mērķa grupām; informācijas plākšņu izvietošana par projektu; informācija par projekta gaitu reizi 3 mēnešos institūta mājas lapā.

  

Projekta īstenošanas vieta –
    

        Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts,
       
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (www.kki.lv , koks@edi.lv).

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.chem. Bruno Andersons (bruno.andersons@edi.lv).

 

Projekts uzsākts: 01.08.2014.

  

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 13 mēneši.  

 

Finansējums apjoms: 212 859, - EUR.

 

Projekta īstenošanas gaita:

  

        31.10.2014  Īss kopsavilkums par laika periodu 01.08.2014.-30.10.2014

 

        15.03.2015  Īss kopsavilkums par laika periodu 01.11.2014.-15.03.2015

 

        30.06.2015  Īss kopsavilkums par laika periodu 16.03.2015.-30.06.2015

 

        31.08.2015  Īss kopsavilkums par laika periodu 01.07.2015.-31.08.2015

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.04.2016.