LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Granulēto augu biomasas kurināmā kvalitātes paaugstināšana impregnējot tās virsmas slāni ar augstās enerģētiskās ietilpības šķidro energonesēju atkritumiem, iepriekš apstrādājot biomasu zemas intensitātes mikroviļņu laukā
 

 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr. 2014/0042/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/054)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" (trešā kārta)

 

Projekts ietver rūpnieciskos un eksperimentālos pētījumus, kuru mērķis ir izstrādāt kurināmā granulas ar uzlabotām kurināmā īpašībām, kā arī to iegūšanas tehnoloģijas oriģinālā, nepārtrauktas darbības reaktorā, izmantojot mikroviļņu apstrādi un granulu virsmas modificēšanu ar atstrādātām minerālām un augu eļļām. Projekts paredz pētījumu rezultātu publicitāti un zināšanu nesaimniecisko pārnesi.  

     

Projekta specifiskais mērķis ir granulētas augu biomasas modificēšana izmantojot zemas intensitātes mikroviļņu starojumu un uzsmidzinot šķidros energonesējus uz granulu virsmu, radot jaunu produktu ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām cietā biomasas kurināmā tirgū.

 

Projektā ir plānotas šādas aktivitātes:

  1. Biomasas transformācijas raksturojums modifikācijas apstākļos;
  2. Granulētās biomasas modifikācijas procesa pētījumi nepārtrauktas darbības reaktorā;
  3. Pētījumu rezultātu publicitāte;
  4. Intelektuālā īpašuma nesaimnieciskā pārnese.

  
Projekta pētījuma galu rezultātā ir plānota nesaimnieciskā intelektuālā īpašuma pārnese izstrādājot jaunā produkta tehnoloģisko aprakstu. Tā pat projekta laikā plānots sagatavot divus zinātniskos rakstus un publicēt zinātniskajos rakstu krājumos. 

 

Projekts paredz veikt zināšanu pārnesi, kas nav saimnieciska rakstura, sagatavojot licences līgumu un organizējot individuāli īstenotu licences līgumu atklātā konkursā saistībā ar granulētas biomasas kurināmā raksturlielumu paaugstināšanas tehnoloģiju, biomasu modificējot mikroviļņu lauka iedarbībā, kam seko šķidro enerģijas nesēju – atstrādātu minerāleļļu un augu eļļu – uzsmidzināšana uz granulētās biomasas virsmas. Licences līgumu plānots noslēgt ne vēlāk kā viena gada laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, orientējoši 2016.gada marts. 

 

Projekta īstenošanas vieta –
    

        Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts,
       
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (www.kki.lv , koks@edi.lv).

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.ing. Gaļina Teliševa (ligno@edi.lv).

 

Projekts uzsākts: 01.09.2014.

  

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 12 mēneši.  

 

Finansējums apjoms: 194 183, - EUR.

 

Projekta īstenošanas gaita:

  

        31.10.2014  Preses relīze Nr. 1. Informācija par projektu

 

        20.03.2015  Preses relīze Nr. 2. Projekta īstenošanas laikā līdz 28.02.2015. paveiktais zinātniskais darbs

 

        31.05.2015  Preses relīze Nr. 3. Projekta īstenošanas laikā līdz 31.05.2015. paveiktais zinātniskais darbs   

 

        28.09.2015  Preses relīze Nr. 4. Projekta īstenošanas laikā līdz 31.09.2015. paveiktais zinātniskais darbs  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.04.2016.