LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2014/31-AK-ERAF

Atklāts konkurss

Paziņojuma datums: 30.10.2014

Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2014/31-AK-ERAF

Iepirkuma priekšmets: Lorentzen & Wettre šķiedru analizatora FiberTester S/N 104 kalibrācija

Nolikums

31.10.2014 Komisijas sniegtais skaidrojums/precizējums konkursa Nolikumam
Jautājumi un atbildes: -
Grozījumi nolikumā: -

Iepirkums izbeigts saskaņā ar PIL 38. panta pirmo daļu - iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi.


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 08.12.2014.