LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2014/30

Atklāts konkurss

Paziņojuma datums: 23.10.2014

Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2014/30-AK-ERAF

Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par pētījumu veikšanai nepieciešamo inventāra, instrumentu un materiālu iegādi

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem (20.11.2014)

07.11.2014 Nolikuma Precizējums/Skaidrojums
Jautājumi un atbildes: Iepirkumu komisijas 05.12.2014 atbilde uz pretendenta jautājumu
Grozījumi nolikumā: 20.11.2014 veiktie grozījumi Nolikumā

Lēmuma pieņemšanas datums: 02.02.2015

Piegādātāji:

1) SIA "Saint-Tech" - Pozīcijas Nr. 5-6, 16, 20-21, 23-24, 33.

2) SIA "Labochema Latvija" - Pozīcijas Nr. 14, 17-19, 25-30, 34-35, 37.

3) SIA "Armgate" - Pozīcijas Nr. 1-3, 7-8.

4) SIA ""Faneks" - Pozīcija Nr. 22

Par tehniskās specifikācijas: 4, 9-13, 15, 31-32 un 36. pozīciju vispārīgo vienošanos neslēgs, jo nav saņemti piedāvājumi.

Līguma summa: 7205,78 EUR bez PVN


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 03.02.2015.