LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde

  

 |-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Nanostrukturētas aktīvās ogles superkondensatoru elektrodiem 

 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr. 2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/050)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" (trešā kārta)

   

Projekta mērķis ir paplašināt vietējā atjaunoties spējīgā resursa- koksnes izmantošanu augstas pievienotas vērtības produktu ražošanai, veicot zinātniskos pētījumus un eksperimentālu izstrādnes, lai izstrādātu ražošanas tehnoloģiju superkondensatoru elektrodu aktīvo ogļu ieguvei, kas bāzēti uz parasto kokogļu bāzes, izmantošanai organiskajos elektrolītos, kuru īpatnējā kapacitāte būs par 25% labāka nekā analogiem.

  

Nesaimnieciskā projekta īstenotājs:  Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts.

Projekta ilgums: 13 mēneši.

Finansējums apjoms: 157 812, - EUR.

    

Projekts un pētījums atbilst vietējo resursu (t.i. mežu resursu ) ilgtspējīgai izmantošanai un  jaunu produktu un tehnoloģiju radīšanai biomedicīnas un farmācijas zinātnes nozarēm.

  

Projekta īstenošanas vieta:

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts,
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (http://www.kki.lv/, koks@edi.lv).

  

Projekta vadītājs: Dr.ing. Aivars Žūriņš (aivarsz@edi.lv).

 

Projekts uzsākts: 2014. gada 1. augustā.

 

Projekta īstenošanas gaita:

  

        31.10.2014  Īss kopsavilkums par laika periodu 01.08.2014.-31.10.2014

 

        31.01.2015  Īss kopsavilkums par laika periodu 01.11.2014.-31.01.2015   
 

 

        30.04.2015  Īss kopsavilkums par laika periodu 01.02.2015.-30.04.2015  

 
  

        31.08.2015  Īss kopsavilkums par laika periodu 01.05.2015.-31.08.2015 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.04.2016.