LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2014/19

Iepirkuma procedūras veids
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16. daļu

Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2014/19

Iepirkuma priekšmets: Datora piegāde šķiedru analizatora Lorentzen & Wettre FiberTester SN104 vadībai un darbības kontrolei

Nolikums: Uzaicinājums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.09.2014, plkst. 17:00

Lēmuma pieņemšanas datums: 10.10.2014

Piegādātājs: ABB Oy Service, Lorentzen & Wettre

Līguma summa: EUR 3736,00

Lēmums

LīgumsA A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 19.11.2014.