LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2014/26

Informatīvs paziņojums par plānoto līgumu
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
 
Paziņojuma datums: 08.10.2014
Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2014/26
Iepirkuma priekšmets: Rūpniecisko un speciālo gāzu piegāde un gāzes balonu noma
Nolikums:

Nolikums  (turpmak Nolikums DRAFT)

09.10.2014 Nolikuma precizējums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.10.2014, plkst. 11:00
Jautājumi un atbildes: -

Lēmuma pieņemšanas datums:10.11.2014

Piegādātājs: SIA "Airok"

Līguma summa:  20 000,00 EUR

Iepirkumu komisijas lēmums

Līgums


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 16.09.2015.