LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde

  

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta (PET) pārslām un atjaunojamo izejvielu resursiem 

 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr. 2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/063)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" (trešā kārta)

   

Projekta mērķis: sekmēt bioekonomikas nozares attīstību Latvijā, uzsvaru liekot uz būvmateriālu nozares attīstību, piedāvājot videi draudzīgāku, no atjaunojamiem resursiem un otrreiz pārstrādātiem materiāliem iegūtu izejvielu būvmateriālu ražošanai, tādā veidā veicinot materiālu un enerģijas izmantošanas efektivitāti un vides aizsardzību. Kā arī sekmēt zināšanu ieguvi par atjaunojamo izejvielu un atkritumu izmantošanu jaunu produktu radīšanā un jaunām energoefektīvākām sintēzes tehnoloģijām. Piedāvātās problēmas shematisks risinājums ir redzams 2. attēlā. 

 

 |-063-1.jpg 1487x1092px

 

Attēls. Piedāvātās problēmas shematisks risinājums

    

   

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes:

  

Rūpnieciski pētījumi:

 

  • Inovatīva poliola no reciklētām PET pārslām un augu eļļām sintēzes izpēte klasiskos apstākļos,
  • Inovatīva poliola no reciklētām PET pārslām un augu eļļām sintēzes izpēte izmantojot mikroviļņu tehnoloģiju.

 

Eksperimentālas izstrādnes:

 

  • Poliolu sintēzes no reciklētām PET pārslām un augu eļļām tehnoloģijas prototipu izstrāde,
  • Poliolu sistēmu veidošana PU/PIR putuplastu ieguvei.

 

 Citas aktivitātes:

 

  • Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana – 2 Starptautiski atzītas publikācijas, kas publicētas žurnālos, kuru citēšanas indekss > 50 % no nozares vidējā,
  • Pētījumu rezultātu komercializācija - projekta komercializējamā rezultāta (zinātības) tehnoloģiskais apraksts, kas kalpos par pamatu licences līgumam.

 

Projekta īstenošanas vieta –
    

        Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts,
       
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (www.kki.lv , koks@edi.lv).

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.Sc.Ing. Uģis Cābulis (cabulis@edi.lv).

 

Projekts uzsākts: 01.08.2014.

  

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 13 mēneši

 

Projekta īstenošanas gaita:


30.09.2014  Preses relīze Nr. 1. Informācija par projektu 


31.10.2014 Rezultāti pārskata periodā  no 01.08.2014.-31.10.2014

 

31.01.2015 Rezultāti pārskata periodā  no 01.11.2014.-31.01.2015  

  

30.04.2015 Rezultāti pārskata periodā  no 01.02.2015.-30.04.2015 

  

30.04.2015 Tehnoloģiskais reglaments rapšu eļļas un reciklēta PET poliola vienstadiju sintēzei laboratorijas apstākļos 

 

30.04.2015 Tehnoloģiskais reglaments rapšu eļļas un reciklēta PET poliola vienstadiju sintēzei laboratorijas apstākļos izmantojot mikroviļņu tehnoloģiju 

  

31.08.2015 Rezultāti pārskata periodā  no 01.05.2015.-31.08.2015 

  

31.08.2015 Tehnoloģiskais reglaments rapšu eļļas un reciklēta PET poliola sintēzei pilotiekārtās 

 

31.08.2015 Zinātība. Receptūra poliuretāna/poliizociānurāta putuplastu ieguvei 

 

31.08.2015 Ekonomiskais aprēķins. Produkcijas izmaksas inovatīviem polioliem no reciklētām PET pārslām un augu eļļēm klasiskā sintēzē un izmantojot mikroviļņu enerģiju 

  

 

 

    

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.04.2016.