LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2014/24-AK-ERAF

Atklāts konkurss

Paziņojuma datums: 08.10.2014

Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2014/24-AK-ERAF

Iepirkuma priekšmets: Ķimikāliju, laboratorijas aprīkojuma, materiālu, gāzu iegāde un gāzes balonu noma ERAF projekta Nr. 2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/063 “Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta (PET) pārslām un atjaunojamo izejvielu resursiem” izpildei

Nolikums

09.10.2014 Nolikuma precizējums
Jautājumi un atbildes: -
Grozījumi nolikumā: -

1. daļa Ķimikāliju piegāde

Lēmuma pieņemšanas datums: 10.12.2014

Piegādātājs: SIA "Labochema Latvija"

Līguma summa: 6898,79 EUR bez PVN

2. daļa Laboratorijas aprīkojuma un materiālu piegāde

Lēmuma pieņemšanas datums: 10.12.2014

Piegādātājs: SIA "Labochema Latvija"

Līguma summa: 411,00 EUR bez PVN

3. daļa Gāzu piegāde un gāzes balonu noma

Lēmuma pieņemšanas datums: 10.12.2014

Piegādātājs: SIA "AGA"

Līguma summa: 112,48 EUR bez PVNA A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 11.12.2014.