LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2014/22-AK-ERAF

Atklāts konkurss

Paziņojuma datums: 26.09.2014

Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2014/22-AK-ERAF

Iepirkuma priekšmets: "Cone" kalorimetra papildaprīkojums - Termogravimetriskās, infrasarkanās spektrometrijas un gāzu hromatogrāfijas ar masas detektoru iekārtu iegāde ERAF projekta Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005 „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība” ietvaros

Nolikums

Nolikums ar 03.11.2014 grozījumiem
Jautājumi un atbildes: Komisijas 28.10.2014 sniegtais skaidrojums
Grozījumi nolikumā: 03.11.2014 veiktie grozījumi Nolikumā

Lēmuma pieņemšanas datums: 10.04.2015

Piegādātājs: SIA "Labochema Latvija"

Līguma summa: 273 833,00 EUR bez PVNA A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 10.04.2015.