LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2014/21

Informatīvs paziņojums par plānoto līgumu
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
 
Paziņojuma datums: 17.09.2014
Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2014/21
Iepirkuma priekšmets: Digitālā mikrometra piegāde
Nolikums: Nolikums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.09.2014, plkst. 11:00
Jautājumi un atbildes: -

Lēmuma pieņemšanas datums: 09.10.2014

Piegādātājs: SIA "Doma"

Līguma summa:  700,00 EUR

Līgums

Iepirkumu komisijas lēmums


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.10.2014.