LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde

  

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

Augstvērtīgu produktu ieguves izpēte, izmantojot mikroaļģu kultivāciju laboratorijas un pilota mērogā fotobioreaktoros 

 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
(Nr. 2013/0041/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/025)


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”
Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība"
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

   

Projekta mērķis ir izstrādāt astaksantīna ekstrakcijas tehnoloģiju Latvijas apstākļos un izveidot vadāmu laboratorijas un pilota mēroga fotobioreaktoru.

 

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:

  1. Aktivitāte: Pētījums par ārējās vides faktoru ietekmi uz mikroaļģu kultivāciju.
  2. Aktivitāte: Laboratorijas fotobiorektora izveide
  3. Aktivitāte: Fotosintēzes kultivācijas izpēte laboratorijas mērogā un nosacījumu izpēte pilota mēroga reaktoriem
  4. Aktivitāte: Pilota mēroga fotobioreaktora izveide
  5. Aktivitāte: Mēroga pārejas likumsakarību izpēte, izmantojot fotosintēzes bioreaktorus
  6. Aktivitāte: Astaksantīna ekstrakcijas tehnoloģija izstrāde  

  

Projekta īstenošanas vieta –
    

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (www.kki.lv)
  
Sadarbības partneri:
    
A/S „Biotehniskais centrs”, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (www.bioreactors.net)
SIA „Belss”, Kalvenes iela 22A, Rīga, LV-1058 (www.belss.lv)

    

Projekts uzsākts: 01.01.2014

  

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 16 mēneši.

 

Projekta aktuālā informācija: http://www.bioreactors.net/index.php/lv/projekti/98-augstvertigu-produktu-ieguves-izpete-izmantojot-mikroalgu-kultivaciju-fotobioreaktoros.html

 

Projekta īstenošanas gaita:

 

30.06.2014  Projekta 1. aktivitātes realizācija 01.01.2014-30.06.2014
  

30.09.2014  Projekta 3. aktivitātes realizācija 01.04.2014-30.09.2014  
  

09.01.2015  Projekta 5. aktivitātes realizācija 01.10.2014-30.04.2015  
   

30.04.2015  Projekta 6. aktivitātes realizācija 01.01.2015-30.04.2015

 


  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.04.2016.