LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

|Instituta_fasade.jpg 300x225px

 

  
Adrese: Dzērbenes iela 27

LV 1006 Rīga, Latvija

 

Tālr.: +371 67553063

Fakss: +371 67550635

E-pasts: koks@edi.lv

 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (KĶI) ir vadošais koksnes zinātnes centrs Latvijā. Dibināts. 1946.gadā.

 

Atvasināta publiska persona Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esošs valsts zinātniskais institūts, kurš darbojas saskaņā ar 2005.gada 5.maijā pieņemto "Zinātniskās darbības likumu", tā grozījumiem 05.07.2007 un "Atvasinātas publiskas personas "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"" nolikumu.

 

KĶI misija – zinātniski pamatotu, videi draudzīgu mazatkritumu tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgu materiālu un produktu ieguvei no koksnes un citas biomasas.

 

Mūsu vīzija – uz zināšanām balstīta ilgtspējīga Latvijas koksnes resursu izmantošana ekonomiskam, sociālam un ekoloģiskam labumam.

 

APP „LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS” DARBĪBAS STRATĒĢIJA  (2015.-2020.).  -Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2015. http://www.kki.lv/new/sites/default/files/lietotaji/arniskk/lv_kki_strategija.pdf

 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2015. gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2016, 48 lpp.
http://www.kki.lv/dokumenti/LVKKI_Publ_Parskats_2015.pdf 
 

 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2014. gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2015, 44 lpp.
http://www.kki.lv/dokumenti/LVKKI_Publ_Parskats_2014.pdf 
 

 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2012.gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2013, 46 lpp.   
http://www.kki.lv/dokumenti/LVKKI_Publ_Parskats_2012.pdf   

  

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2011.gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2012, 47 lpp.   
http://www.kki.lv/dokumenti/LVKKI_Publ_Parskats_2011.pdf    

  

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2010.gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2011, 48 lpp.   
http://www.kki.lv/dokumenti/LVKKI_Publ_Parskats_2010.pdf  

 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2009.gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2010, 52 lpp.   
http://www.kki.lv/dokumenti/LVKKI_Publ_Parskats_2009.pdf

 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2008.gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2009, 71 lpp.   
http://www.kki.lv/dokumenti/LVKKI_Publ_Parskats_2008.pdf    

 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 2007.gada publiskais pārskats. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2008, 54 lpp.-
http://www.kki.lv/dokumenti/LVKKI_Publ_Parskats_2007.pdf
 

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 27.04.2017.