LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2014/16-AK-ERAF

Atklāts konkurss

Paziņojuma datums: 02.07.2014

Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2014/16-AK-ERAF

Iepirkuma priekšmets: Gāzu hromatogrāfijas centra ar MS un analītiskās pirolīzes iekārtu GC/MS+Pyro un Diferenciāli skanējošā kalorimetra iegāde ERAF projekta

Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005 „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība” ietvaros

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem (24.07.2014)

Jautājumi un atbildes: -

Grozījumi nolikumā: 24.07.2014 veiktie grozījumi nolikumā

Daļa Nr. 1 Gāzu hromatogrāfijas centra ar MS un analītiskās pirolīzes iekārtu GC/MS+Pyro piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana

Lēmuma pieņemšanas datums: 22.09.2014

Piegādātājs: SIA "Armgate"

Līguma summa: 142 600,00 EUR bez PVN

Daļa Nr. 2 Diferenciāli skanējošā kalorimetra piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana

Lēmuma pieņemšanas datums: 22.09.2014

Izpildītājs: SIA "Armgate"

Līguma summa: 129 300,00 EUR bez PVN

 

 

 

 

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 22.09.2014.