LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2014/2-ESF

Informatīvs paziņojums par iepirkuma veikšanu
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
 
Paziņojuma datums: 11.02.2014
Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2014/2-ESF
Iepirkuma priekšmets: Materiālu iegāde, iekārtu apkope un remonts ESF projekta Nr. 2013/0044/1DP/1.1.1.2/13/APIA/VIAA/022 „Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību” ietvaros
Nolikums: Nolikums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.02.2014, plkst. 11:00
Jautājumi un atbildes: -

Daļa Nr. 1 Ķimikāliju iegāde (CPV kods: 33696500-0)

Lēmuma pieņemšanas datums: 05.03.2014

Piegādātājs: SIA "Labochema Latvija"

Līguma summa: 4813,67 EUR

Līgums

Daļa Nr. 2 Laboratorijas aprīkojuma un materiālu iegāde (CPV kods: 38437000-7, 33793000-5, 18424300-0, 18410000-6)

Lēmuma pieņemšanas datums: 05.03.2014

Piegādātājs: SIA "Labochema Latvija"

Līguma summa: 6216,53 EUR

Līgums

Daļa Nr. 3 Instrumentu iegāde (CPV kods: 38000000-5)

Lēmuma pieņemšanas datums: 05.03.2014

Piegādātājs: SIA "Labochema Latvija"

Līguma summa: 12171,67 EUR

Līgums

Daļa Nr. 4 Biomasas hidrolīzes eksperimentālās iekārtas apkope un remonts (CPV kods: 50531000-6)

Lēmuma pieņemšanas datums: 05.03.2014

Izpildītājs: SIA "Saint-Tech"

Līguma summa: 1450,00 EUR

Līgums

Daļa Nr. 5 Shimadzu šķidrumu hromatogrāfa HPLC Prominence apkope un remonts (CPV kods: 50531000-6)

Lēmuma pieņemšanas datums: 05.03.2014

Piegādātājs: SIA "Saint-Tech"

Līguma summa: 1750,00 EUR

Līgums

Lēmums

 


CAPTCHA

A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 10.04.2014.