LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde

  

|-ESF2.jpg 580x353px |-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

 

Jaunas zinātniskās grupas izveide adhezīva izstrādes pētījumiem 

 

Eiropas Sociālā attīstības fonda projekts 
(Nr. 2013/0019/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/062)


Darbības programma „Cilvēkresursi un  nodarbinātība”
Aktivitāte 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" (otrā kārta).

   

Projekta mērķis - Veicināt papildus cilvēkresursu piesaisti zinātnei LU Polimēru mehānikas institūtā, veidojot starpdisciplināru zinātnieku grupu epoksīda adhezīva ar paaugstinātu sabrukšanas stīgrumu konstrukciju materiālu līmētiem savienojumiem izstrādei, piesaistot jaunos zinātniekus un ārvalstu zinātnieku.

 

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes :

 

1. Jaunas zinātniskās grupas izveide.
2. Pētniecība:

2.1. Jauna epoksīda adhezīva izstrādāšana ar paaugstinātām fizikāli-mehāniskām īpašībām.

2.2. Adhezīvā savienojuma struktūras izstrāde.

2.3. Hibrīda (adhezīva un mehāniska)  savienojuma struktūras izstrāde.

2.4. Publikāciju sagatavošana.

 

Projekta rezultāti

 

  • Izstrādāta adhezīva receptūras apraksts par  jauna epoksīda adhezīva izstrādāšana ar paaugstinātām fizikāli mehāniskām īpašībām;
  • Izstrādāts jauns produkts „Epoksīda adhezīvs ar paaugstinātu sabrukšanas stīgrumu konstrukciju materiālu līmētiem savienojumiem”( iesniegts patenta pieteikums); 
  • Izstrādāta augstas stiprības konstruktīvo materiālu adhezīvo savienojumu projektēšanas metodika; 
  • Izstrādāta hibrīda (adhezīva un mehāniska) augstas stiprības kompozītmateriālu savienojuma projektēšanas metodika;
  • Nodrošināta dalība starptaustiskās zinātniskās konferencēs ar ziņojumiem (referātiem);
  • Sagatavoti zinātniskie raksti.

 

Projekta īstenošanas vieta –

 

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru
mehānikas institūts” (PMI), Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 (http://pmi.lv/),

 

sadarbības partneris:

 

Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI),
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (http://www.kki.lv/, koks@edi.lv ).

  

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 24 mēneši.

 

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.  Aleksandrs Arnautovs (aleksandrs.arnautovs@pmi.lv).

   

Projekts uzsākts: 02.09.2013.


Projekta aktuālā informācija: http://pmi.lv/html/LvInstituteProject10.html

   

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 28.04.2016.