LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde

Valsts pētījumu programmas
 
“Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga  izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)”
(2010-2013)

Rezultātu izvērtēšanas konference (26.11.2013, Rīga)

Tika sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli par LV KĶI zinātnisko darbinieku veikumu VPP NatRes ietvaros:

 

ILGIZTURĪGA LAPKOKU KOKSNE AR TERMOMODIFIKĀCIJAS PAŅĒMIENU skatīt

 

NANOPORAINIE OGLEKĻA MATERIĀLI UZ KOKSNES UN LIGNOCELULOŽU BĀZES PRIEKŠ SUPERKONDENSĀTORIEM skatīt 

 

BIOMASAS TVAIKA SPRĀDZIENA PRIEKŠAPSTRĀDE UN BIORAFINĒŠANA skatīt 

 

POLIURETĀNA PĀRKLĀJUMI AR PAZEMINĀTU DEGAMĪBU NO TALEĻLAS POLIOLIEM KOKSNES AIZSARDZĪBAI skatīt 

 

KSILOZES IEGŪŠANA KOMPLEKSI PĀRSTRĀDĀJOT BĒRZA KOKSNI skatīt  

 

LATVIJAS KOKU MIZAS BIORAFINĒRIJA PRODUKTU AR PIEVIENOTU VĒRTĪBU IEGUVEI skatīt 

 

KOKSNES HEMICELULOZES – POTENCIĀLA IZEJVIELA PLAŠAI PIELIETOŠANAI skatīt

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 06.12.2013.