LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde

Valsts pētījumu programma Nr. 2010.10-4/VPP-5
“Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga  izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)”
(2010-2013)

PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS GAITA - AKTIVITĀTES 2013

     

Valsts Pētījumu programmas noslēguma konference, 2013.gada 26.novembris, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (Dzērbenes iela 27, Rīga) Skatīt ...

  

VIETĒJO RESURSU (ZEMES DZĪĻU, MEŽA, PĀRTIKAS UN TRANSPORTA) ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA - JAUNI PRODUKTI UN TEHNOLOĢIJAS (NatRes). Valsts pētījumu programma, 2010 – 2013. Rakstu krājums. Sast. Dr.chem. Bruno Andersons, Dr.geol. Valdis Segliņš, Dr.silv. Dagnis Dubrovskis, Dr.sc.ing. Ruta Galoburda, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis. -  Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2013, 282 lpp. (ISBN 978-9934-14-010-5) Skatīt ...  

 

Zinātniskais pārskats par valsts pētījumu programmas 4.posma izpildes gaitu. - Rīga, 2013, 106 lpp.   Skatīt ... 

 

Informatīvie materiāli par LV KĶI zinātnisko darbinieku veikumu VPP NatRes ietvaros Skatīt ,,,

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 19.12.2013.