LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Zinātnieku Nakts 2013

  

Koksne – unikāls atjaunojams resurss ar ko daba bagātīgi ir apveltījusi Latviju. Tas var kalpot par materiālu mēbelēm un būvniecībā, ir izejviela ķīmiskajā pārstrādē – papīrs, celuloze, polimēru materiāli, dažādas ķimikālijas un reaģenti, ir arī vērā ņemams energoresurss – elektrība, siltums ...  Kā to visu saprātīgi izmantot? Zināšanas par to sniedz koksnes zinātne, kas ietver ķīmiju, fiziku, bioloģiju ...

 

2013. gada 27. septembrī no 18.30 līdz 23.00 iespēja viesoties institūta laboratorijās un tikties ar institūta zinātniekiem un tajā strādājošajiem studentiem. Iespēja iepazīties ar ķīmiķa darba vidi un ikdienu, izmantotajām iekārtām un metodēm, kā arī viņu izstrādātajiem materiāliem un produktiem. Kāds ir zinātnieku redzējums par koksnes izmantošanas iespējām šodien un nākotnē. Interesenti varēs pārbaudīt savas zināšanas par koksni un tās produktiem saistošā viktorīna.

 

Adrese: Dzērbenes iela 27, Rīga, Latvija

 

Transports: 3. vai. 6. tramvajs līdz pieturai „Džutas iela”; 12. trolejbuss līdz pieturai „Zemitāna laukums” vai 16. trolejbuss līdz pieturai „Aizkraukles iela”; 1., 14., 21., 40. autobuss vai 203., 206. vai 271. minibuss līdz pieturai „Zemitāna laukums”.

Kontaktpersona: Arnis Kokorevičs, 29473753, arniskk@edi.lv. Grupas tiek lūgtas iepriekš pieteikties.

 

Pasākums notiks kā 7. Ietvara programmas projekta aktivitāte (projekts FP7-609909 „Seventh Researchers Night in Latvia (ZinatneLV)”).  Pasākumā „Zinātnieku nakts” institūts piedalās regulāri kopš 2007. gada.

 

Skatīt iepriekšējā gada pasākuma norisi: http://www.kki.lv/index.php?id=140

  


 

27.septembrī vienlaikus sešās pilsētās - Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī un Valmierā - notiks ikgadējais Zinātnieku nakts pasākums par tēmu „Ūdens".

 

Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas atbalstīts un finansēts projekts, kuru realizē Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar Latvijas augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un muzejiem. Pasākums Latvijā noritēs jau astoto gadu pēc kārtas. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to daudzo Eiropas valstu - Eiropas Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuras septembra nogalē organizē dažādus pasākumus vairāk kā 300 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

 

Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā tematiski ir saistītas ar tēmu par ūdeni, dodot ieskatu ūdens izmantošanas veidos un daudzveidīgajā pielietojamībā. 27.septembrī plašākai sabiedrībai apskatei būs atvērti zinātniskie institūti, augstskolu fakultātes, kur interesenti varēs piedalīties zinātniskos eksperimentos, iesaistīties diskusijās, uzdot jautājumus zinātniekiem un uz brīdi iejusties zinātnieka ikdienā. Kopīgi varēs no jauna atklāt lietas, bez kurām šodien mūsu ikdienas dzīve vairs nav iedomājama un kuras ir dažādu zinātnes sasniegumu rezultāts. Varēs iepazīties ar jaunām tehnoloģiju idejām, kas pateicoties zinātnei vēl var ienākt mūsu sadzīvē.

  

Zinātnieku nakts pasākumu programma aplūkojama
http://www.lu.lv/petnieciba/komunikacija/zinatnieku-naktis/2013/  

 

Informācija par pasākuma "Zinātnieku Nakts 2013" norisi citās
Latvijas pilsētās, augstskolās un institūtos http://www.lza.lv/zinatniekunakts/

Eiropas valstīs un pilsētās: http://ec.europa.eu/research/researchersnight/


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 17.09.2013.