LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
LV KĶI-2013/1

 

Informatīvs paziņojums par iepirkuma veikšanu
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu

Paziņojuma datums: 15.04.2013

Iepirkuma Nr.: LV KĶI-2013/1

Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas reaģentu, materiālu, iekārtu un inventāra, saimniecības, kancelejas preču un kārtridžu iegāde, laboratorijas iekārtas apkope VPP ietvaros

Nolikums: Nolikums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.04.2013, plkst. 11:00
Jautājumi un atbildes:

Ieinteresātā piegādātāja jautājumi un iepirkumu komisijas sniegtās atbildes - 16.04.2013

Ieinteresētā piegādātāja jautājumi un iepirkumu komisijas sniegtās atbildes (2) - 16.04.2013

Daļa Nr. 1 Laboratorijas reaģentu iegāde

Lēmuma pieņemšanas datums: 13.05.2013

Piegādātājs: SIA "Labochema Latvija"

Līguma summa: 1339,49 Ls

Daļa Nr. 2 Laboratorijas inventāra iegāde

Lēmuma pieņemšanas datums: 13.05.2013

Piegādātājs: SIA "BaltaLab"

Līguma summa: 957,50 Ls

Daļa Nr. 3 Kancelejas, saimniecības preču un kārtridžu iegāde

Lēmuma pieņemšanas datums: 13.05.2013

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem, jo nav pieteicies neviens pretendents

Daļa Nr. 4 Diafragmas vakuuma sūkņa iegāde

Lēmuma pieņemšanas datums: 13.05.2013

Piegādātājs: SIA "Omnilab Baltic"

Līguma summa: 210,00 Ls

Daļa Nr. 5 Gāzes kolektora iztvaicētāja iegāde

Lēmuma pieņemšanas datums: 13.05.2013

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem, jo nav pieteicies neviens pretendents

Daļa Nr. 6 Shimadzu šķidrumu hromatogrāfa HPLC Prominence apkope un remonts

Lēmuma pieņemšanas datums: 13.05.2013

Piegādātājs: SIA "Armgate"

Līguma summa: 247,00 Ls

Lēmums

 

 A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 14.05.2013.