LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Izsoles

IZNOMĀ

Rīga, Dzērbenes 27 66, 67

Telpu platība - 43,1 m2

Nomas termiņš - 1 gads, ar tiesībām pagarināt, ievērojot likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņa ierobežojumu

Stāvs - 1 no 4

Informācija par izsoli

Datums: 26.01.2015

Laiks: 11:

Rīga, DZērbenes 27, LV 1006, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta 226. telpā

Izsole tiks veikta rakstiskās izsoles nolikumā noteiktajā kārtībā

Atkārtota izsole

Izsoles veids: rakstiska

Objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu

Kontakti:

APP Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Iveta Ušacka

29161828

ivetau@edi.lv

Lietošanas mērķis: biroja telpas, darba telpas, telpas laboratorijas ierīkošanai

Izsoles nolikums

Izsole pabeigta bez rezultāta


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 29.01.2015.