LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Programmas, projekti

Valsts pētījumu programma 2014.10-4/VPP-6/6 "Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas" (ResProd) (2014-2017)

 

Valsts pētījumu programma Nr. 2010.10-4/VPP-5 “Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga  izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” (2010-2013)

... dalība citās Valsts pētījumu programmās

LZP Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti

Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti

Citi Latvijas valsts un pašvaldību institūciju jeb publiskā sektora finansēti projekti

Citi Latvijas komercuzņēmumu jeb privātā sektora finansēti projekti, līgumdarbi

ES Ietvara programmu projekti

Citi starptautiski projekti

Ar institūta zinātnisko darbību iepriekšējos gados un tās rezultiem var iepazīties portāla sadaļā Arhīvs un institūta izdotajos publiskajos pārskatos:

2007, 2008, 20092010, 2011, 2012, 2013

 


CAPTCHA

A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 21.04.2015.