LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Zinātniskā sadarbība

Zinātniskā sadarbība un sadarbības tīklu veidošana Latvijā

 

Starptautiskā zinātniskā sadarbība un sadarbības tīklu veidošana

 

|-WoodModi_Header_27.jpg 800x186px

Baltijas jūras reģiona koksnes modifikācijas tīkls (Wood Modification Network in the in the Baltic Sea Region) specializējas koksnes transformācijas un modifikācijas pētījumos. Mērķis ir attīstīt augsti tehnoloģiskus un enerģētiski efektīvus procesus, kas ļautu ražot no koksnes inovatīvus produktus un nodrošinātu šādas ražošanas augstu ilgtspējību. Veiktie pētījumi ir orientēti uz to jautājumu risināšanu, kuri ir aktuāli industrijai un uzņēmumumie.Tīkls apvieno 6 partnerus no 4 Baltijas jūras valstīm(Latvija, Polija, Zviedrija, Vācija).

 

|-wsenetwork.gif 156x91pxZiemeļvalstu un Baltijas valstu koksnes materiālu zinātnes un tehnoloģiju  tīkls (A NORDIC-Baltic network in Wood Material Science and Engineering (WSE)) (skatīt arī) veicina sadarbību starp zinātniekiem, kuri veic pētījumus koksnes zinātnē un izstrādā jaunas tehnoloģijas. Tīkla organizētās gadskārtējās sanāksmes kalpo kā informācijas apmaiņas platforma par jaunākajiem pētījumiem šajā nozarē Ziemeļvalstu un  Baltijas valstu speciālistu starpā. Tīkls apvieno 17 partnerus no 7 Ziemeļ valstīm (Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas) un 3 Baltijas valstīm(Igaunija, Latvija, Lietuva).

   

 

  

  • COST Action E37 (2003-2008.)Sustainability Through New Technologies For Enhanced Wood Durability (B.Andersons);

  • COST Actions E38 (2003-2008) “Woody root processes” (B.Andersons);

  • COST Actions E41 “Analytical tools in wood and pulping chemistry” (2004.-2008) (A.Treimanis);

  • COST Action E48 The Limits of Paper Recycling (2005-2008.) (L.Beļkova);

  • COST Action E50”Macromolekules and reaction wood” (2005-2009)(A.Treimanis);

  • COST Action E54 (2006-2010)“Characterisation of the fine structure and properties of papermaking fibres using new technologies” (A.Treimanis)

  • COST Action E868 (2006.-2010.) “Biotechnical functionalisation of renewable polymeric materials” (J.Grāvītis).

  • Dalība ES INTAS programmas Ģenerālās Asamblejas darbā (B.Andersons)

Zviedrijas Celulozes un papīra inženieru asociācija (A.Treimanis, J.Zandersons).

 

Starptautiskā sadarbība

Pašmāju sadarbības partneri

Rīgas Tehniskā Universitāte
Latvijas Universitāte
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
Pētniecības iestādes

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 01.03.2013.